جمعه 24 تیر 1384

اطلاعيه دادسراي عمومي‌وانقلاب تهران درباره وضعيت گنجي، ايسنا

دادسراي عمومي و انقلاب تهران با انتشار اطلاعيه‌اي درباره اكبر گنجي اعلام كرد:«مطالب منعكس شده در برخي رسانه‌ها به منظور ايجاد جو رواني كاذب پيرامون مددجو بوده و آقاي اكبر گنجي با بهره‌مندي از امكانات رفاهي و درماني لازم بدون هيچ‌گونه نگراني مشغول سپري كردن ايام محكوميت خود مي‌باشد.»

به گزارش ايسنا، متن اين اطلاعيه به شرح زير است:

« با توجه به مطالب غيرواقعي پيرامون مشاراليه به دستور دادستان عمومي و انقلاب تهران، شورايي متشكل از پزشكان متخصص در امور گوش و حلق و بيني و داخلي و جراحي عمومي، امروز مورخ ‌٢٤/٤/٨٤ ساعت ‌١٥:30 در محل بهداري زندان اوين، آقاي اكبر گنجي را مورد معاينه‌ي كامل قرار داده و پس از بررسي سوابق وي، نظريه‌ي خود را پيرامون وضعيت مددجو خطاب به دادسرا به شرح ذيل اعلام كردند:

‌١- نامبرده از هوشياري و علائم حياتي در وضعيت Stable (وضعيت پايدار) است.

‌٢- فشار خون ‌٧٠/١١٠ بوده نبض وي ‌٧٥/min، تعداد تنفس ‌١٣ عدد در دقيقه است كه بيانگر سلامت علائم حياتي است. آزمايش خون شامل Na-k-Bun-Cr-CBC نرمال است.

‌٣- از نظر زانو به علت اظهار درد مورد بررسي MRI واقع شده است كه مدارك بيمار جهت اظهارنظر همكاران متخصص مربوطه به بيمارستان منتقل و ظرف ‌٢٤ ساعت آينده نتيجه پيرامون ضرورت و يا عدم ضرورت عمل جراحي اعلام مي‌گردد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين اطلاعيه در پايان مي‌افزايد:«‌ براساس نظريه‌ي شوراي پزشكان متخصص كه در روز جاري از وي معاينه به عمل آورده‌اند، نامبرده از نظر علائم فوق‌الذكر در سلامت كامل به سر مي‌برد. لذا مطالب منعكس شده در برخي رسانه‌ها به منظور ايجاد جو رواني كاذب پيرامون مددجو بوده و آقاي اكبر گنجي با بهره‌مندي از امكانات رفاهي و درماني لازم بدون هيچ‌گونه نگراني مشغول سپري كردن ايام محكوميت خود مي‌باشد.»

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه دادسراي عمومي‌وانقلاب تهران درباره وضعيت گنجي، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016