یکشنبه 26 تیر 1384

رييس انتظامات كوي دانشگاه تهران مرداد‌ماه محاكمه مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

جلسه‌ي محاكمه‌ي رييس انتظامات كوي دانشگاه تهران، 11 مردادماه برگزار مي‌شود.

وكيل مدافع كارگر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: علي‌رغم اينكه موكلم قبلا از سوي دادگاه انقلاب محاكمه و تبرئه شده بود اما مجددا پرونده‌ي وي به اتهام اقدام عليه‌ امنيت ملي به شعبه‌ي 1011 داگاه جزايي تهران ارجاع داده شد كه وقت رسيدگي به آن 11 مردادماه تعيين شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: موكلم به علت عدم همكاري در جلوگيري از خروج دانشجويان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي تحت تعقيب قرار گرفته در حالي كه عدم انجام فعل نمي‌تواند اقدام عليه امنيت ملي تلقي شود.

وكيل كارگر همچنين با بيان اين‌كه تقاضاي رسيدگي به اين موضوع از طريق دادگاه اداري را ارايه كرديم، يادآور شد كه با اين درخواست موافقت نشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رييس انتظامات كوي دانشگاه تهران مرداد‌ماه محاكمه مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016