دوشنبه 27 تیر 1384

عليزاده: گنجي غذا مي خورد و در سلامت كامل به سر مي‌برد، اگر قرار باشد ما تسليم شويم و بوش هم از او حمايت كند جواب ملت را چه دهيم؟ ايسنا

عليزاده درپاسخ به ايسنا:
تصور نكنيد كه ما نسبت به گنجي بي‌تفاوت هستيم
اگر قرار باشد گنجي بگويد، ما تسليم شويم و بوش هم از او حمايت كند، جواب ملت را چه دهيم؟ سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
1384/04/27
07-18-2005
14:27:07
8404-11447: کد خبرخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس كل دادگستري استان تهران، با اشاره به پرونده‌ي گنجي، گفت: مي‌دانيم كه اين مسائل به نفع جمهوري اسلامي ايران نيست اما تسليم زور شدن هم به نفع جمهوري اسلامي نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، حجت‌الاسلام عليزاده، در پاسخ به سوال ايسنا درباره‌ي راهكار وي براي حل مصلحت‌آميز پرونده‌ي اكبر گنجي، گفت: در روزنامه‌ها و سايت‌ها گفته مي‌شود كه گنجي در اعتصاب غذاست و مطرح كرده كه تا او را آزاد نكنند در اعتصاب مي‌ماند. از سويي دادگاه وي را محاكمه و محكوم كرده است و او در حال تحمل دوران محكوميت خود است. شما بگوييد اگر ما بياييم و تسليم اين ادعا شويم آيا مي‌توانيم زندان را اداره كنيم. آيا مي‌توانيم در مقابل اشرار و محكومان مقاومت كنيم.

وي ادامه داد: اگر قرار باشد گنجي بگويد و ما تسليم شويم و بوش هم از او حمايت كند، جواب ملت را چه دهيم؟

عليزاده اظهار داشت: تصور نكنيد كه ما نسبت به گنجي بي‌تفاوت هستيم. من ديروز ماموراني را فرستادم تا وضعيت گنجي را بررسي و در رابطه با او گزارش دهند. آنها گزارش دادند كه وي غذا مي‌خورد و در سلامت كامل به سر مي‌برد. ما دائم مواظب هستيم و كارمان را انجام مي‌دهيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رييس كل دادگستري استان تهران، تصريح كرد: ما مي‌دانيم كه اين مسائل به نفع جمهوري اسلامي ايران نيست اما تسليم زور شدن هم به نفع جمهوري اسلامي نيست.

رييس كل دادگستري استان تهران، در پاسخ به اين سوال ايسنا درباره‌ي رايزني‌هاي رييس‌جمهور درباره‌ي پرونده‌ي گنجي با رييس قوه‌ي قضاييه نيز گفت: خاتمي فرد فرهنگي است و دلش مي‌خواهد مسايل بدون اين جور مطرح شدن در جامعه حل شود، رييس قوه‌ي قضاييه هم به دنبال اين هستند كه جايگاه قانون را محكم كنند؛ اين دو نفر با هم صحبت كردند و رييس جمهوري پيشنهادي دادند و شاهرودي پاسخي در حد قانون داده است.

Copyright: gooya.com 2016