دوشنبه 27 تیر 1384

احتمال استفاده از طول درمان و ماندن گنجي بيرون از زندان در گفتگوي سخنگوي قوه قضائيه با هاتف

سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به خبر انتقال اکبر گنجي به بيمارستان خاطر نشان کرد : هيچ تغييري در پرونده گنجي ايجاد نشده است و وي با توجه به اينکه بيش از دو سوم دوران زندان خود را سپري کرده است فقط در صورت درخواست آزادي مشروط آزاد خواهد شد.

جمال کريمي راد در گفتگو با " هاتف " اضافه کرد : وضع جسمي گنجي خوب است و وي بعلت مشکلي در پاي به بيمارستان ميلاد منتقل شده است .
وي درباره احتمال اينکه گنجي از طول درمان هفت ماهه استفاده کرده و دوران باقي مانده زندان خود را در بيرون از زندان باشد ، گفت : طبق آئين دادرسي کيفري ، طول درمان زماني اعلام مي شود که فرد درمان شده باشد و در حالي که گنجي هنوز درمان نشده است نمي توان در اين باره اظهار نظري کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کريمي راد در ادامه تصريح کرد : چنانچه پزشکان معالج طول درمان براي گنجي تشخيص دهند در صورت تائيد دادستان تهران اين طول درمان قابل اجرا خواهد بود.

Copyright: gooya.com 2016