دوشنبه 3 مرداد 1384

تصاوير جنازه مقتول کرد مونتاژ شده است، جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در ستون جهت اطلاع خود ضمن اشاره به حوادث مهاباد نوشته است: "به دنبال حوادث اخير مهاباد , برخي عناصر فاسد و معلوم الحال و همچنين افراد فرصت طلب در شهر مرزي پيرانشهر با استفاده از انواع دروغها و ترفندها سعي كردند مردم اين شهر را تشويق به اغتشاش و آشوب و تشنج نمايند. عده اي از عوامل فرصت طلب با تهيه سي دي هاي مونتاژ شده اي كه ادعا مي شود مربوط به تدفين فرد شروري كه چندي قبل در درگيري با نيروي انتظامي در مهاباد كشته شده است مي باشد, آنها را از در و ديوار منازل به خانه هاي مردم ريختند."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جمهوري اسلامي در پايان ادعا مي کند: "در اين سي دي ها صحنه مشمئز كننده اي از جناياتي كه در نقاط ديگر جهان اتفاق افتاده مونتاژ شده و تلاش مي گردد با نشان دادن اين صحنه ها احساسات مردم برانگيخته شود و به نوعي كشته شدن آن فرد شرور را با اين جنايات هم سطح نشان دهند!"

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تصاوير جنازه مقتول کرد مونتاژ شده است، جمهوري اسلامي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016