سه شنبه 4 مرداد 1384

قاضی مرتضوی، کیهان، گنجی و سناریوی تکراری 79، سیامک قادری

تقریبا اوایل دربند شدن گنجی (سال 1379) در ستون اخبار ویژه روزنامه کیهان خبری به چاپ رسید با این مضمون که "ایرنا، اکبر گنجی را به قتل رساند".
خبر محرمانه ایرنا به نقل از کسی که خود را مسئول زندان اوین خوانده بود حاکی از آن بود که در مورد وضعیت زنده بودن یا مردن اکبر گنجی نه می شود چیزی را تکذیب کرد و نه تایید.
صبح روز بعد کیهان خبر محرمانه ایرنا را بر خلاف قانون منتشر کرد و یک روز پس از آن خبرنگار، سردبیر و منابع خبری ایرنا در شعبه 1410 در مقابل قاضی سعید مرتضوی قرار داشتند.
مرتضوی در اولین جلسه تفهیم اتهام، با استناد به نامه ای که هرگز به رویت هیچکدام از متهمان نرسید، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، از سناریویی پرده برداشت که شباهت زیادی به ساختار ماجرای این روزهای گنجی و دادستانی تهران دارد.
بر اساس گفته مرتضوی، انتشار خبر ایرنا بخشی از یک سناریو بود که بر مبنای آن قرار بود اکبر گنجی در زندان کشته شود، ایرنا و یا یک رسانه دیگر خبر آن را منتشر کند و سپس ماجرایی نظیر آنچه پس از وقایع 18 تیرماه 78 در کشور بوجود آمد، اتفاق افتد.
به گفته قاضی شعبه 1410 ، با شکست این سناریو که ایشان از آن جلوگیری کرده بود! از بروز بلوایی جدید علیه نظام جلوگیری شده بود و از بار شدن اتهام قتل گنجی به گردن نظام که به گفته مرتضوی زنده بودنش دیگر برای دوستانش کارایی نداشت، ممانعت شده بود.
به رغم روشن بودن گردش کار تولید خبر ایرنا که در جریان آن یک پیگیری ساده تبدیل به یک گزارش شده بود، مرتضوی اصرار داشت ، متهمان بخشی از بدنه این سناریو پردازی هستند و تا زمانیکه برای او روشن شد که این عده از پشت پرده این ماجرا اطلاعاتی ندارند، بارها و بارها آنان را مورد بازجویی قرار داد.
صرف نظر از اینکه خبر نابهنگام ایرنا، در میانه راه اجرای چه سناریوی وحشتناکی، برنامه ها را به هم زد، ماجراهایی خیالی که مرتضوی در جریان بازجویی ها تکرار می کرد، شباهت زیادی به سناریوی مطرح امروز در کیهان دارد.
اشتراک موضوع گنجی، کیهان و مرتضوی اینبار نیز خبر از رخداد وقایعی می دهد اما هنوز معلوم نیست آیا سناریوی در حال انجامی، نیمه تمام مانده است و یا در میانه راه اتمام سناریویی هستیم که یک هدف قدیمی را پیگیری می کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

5 سال پس از آن ماجرا، اکنون بار دیگر اشتراک موضوع کیهان، مرتضوی و گنجی رخ نموده است اما اینبار گنجی نه در زندان نظام که در بیمارستان است و سناریو پردازان احتمالا اینگونه پیش بینی کرده اند که مسئولیت هر اتفاقی که در وضعیت حاضر برای او بیافتاد بر عهده نظام و دادستانی نیست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قاضی مرتضوی، کیهان، گنجی و سناریوی تکراری 79، سیامک قادری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016