پنجشنبه 6 مرداد 1384

دولت فرانسه خواهان آزادی فوری اکبر گنجي شد، گزارشگران بدون مرز

اطلاعيه خبری – دفتر ايران گزارشگران بدون مرز

وزير خارجه فرانسه در پاسخ به نامه ی گزارشگران بدون مرز که خواهان اقدام فوری ايشان و دولت فرانسه برای نجات جان اکبر گنجي شده بود، اعلام کردند که " دولت فرانسه امر حقوق بشر را در اولويت مناسبات خود با ايران قرار داده است". در اين نامه همچنين اشاره شده است که "دولت فرانسه وضعيت اکبر گنجي را از نزديک و با حساسيت پيگيری مي کند."

وزير امور خارجه فرانسه آقای فيليپ دوست بلازی به نام دولت فرانسه اعلام کردند که پيرو بيانيه ۱٨ ژوئيه وزارت امور خارجه در اين باره و همچنين پيگری ها و اعلام مواضع اتحاديه اروپا که به نام همه دولت های عضو در باره ی اکبر گنجي انجام گرفته است. دولت فرانسه بار ديگر نگراني عميق خود را در باره ی وضعيت سلامت اين زنداني سياسي که بازداشت وی منطبق با موازين پيمان بين المللي ناظر بر حقوق مدني و سياسي که ايران نيز از امضا کنندگان آن است، نبوده، اعلام مي دارد.

دولت فرانسه خواهان آزادی فوری اکبر گنجي است و همچنين مي خواهد همه موانعي که در مغايرت با انجام وظايف وکلای ايشان وجود دارد برداشته شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دولت فرانسه خواهان آزادی فوری اکبر گنجي شد، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016