جمعه 7 مرداد 1384

گزارش کاملي از اقدام و تلاش مدني جمعي از اعضاي دفتر تحکيم وحدت و فعالان سياسي کشور براي ملاقات با گنجي

هراس ماموران دادستاني از رو در رو شدن با متقاضيان ملاقات با اکبر گنجي

100 نفر از اعضاي دفتر تحکيم وحدت به همراه چند تن از فعالان سياسي و فرهنگي با در دست داشتن گل رز، براي ملاقات با اکبر گنجي به بيمارستان ميلاد رفتند اما با ممانعت ماموران تحت امر دادستاني اجازه ملاقات با گنجي به آنها داده نشد. براي اين برنامه فراخوان عمومي صادر نشده بود و ظاهرا اعضاي دفتر تحکيم وحدت با تلفن و sms همديگر را در جريان قرار داده بودند و در محل حاضر شدند.
در حالي که در همه دنيا، دانشگاه و بيمارستان از نفوذ نظاميان خارج است و در کشورهاي غير دموکراتيک نيز اين دو مکان حداقلي از امنيت را دارد اما با وجود رويه استبدادي کنوني حاکم بر ايران، بيمارستان و دانشگاه نيز از سيطره و تاخت و تاز نظاميان و حاکميت بيرون نيست.
بيمارستان ميلاد که تا هفته هاي پيش روزهاي آرامي را سپري مي کرد در اين چند هفته به واسطه حضور بزرگ مردي به نام گنجي دوران پر التهابي را طي مي کند. مسوولان بيمارستان ميان برزخي از فشار وجدان و فشار حاکميت مانده اند. ماموران دادستان مرتضوي به نام رييس بيمارستان ميلاد مصاحبه مي کنند اما رياست بيمارستان توان تکذيب علني اين مصاحبه را ندارد. ماموران دادستاني بيمارستان را کامل در اختيار گرفته اند و به هيچ يک از اصول اخلاقي و انساني براي حفظ حرمت بيمارستان پايبند نيستند. در اين ميان جمعي بيش از 100 نفر امروز تا پشت اتاق گنجي رفت تا به ماموران داستاني اثبات کند اين شماييد که از ما هراسانيد و خود را پنهان مي کنيد و با وجود همه قردتتان، تاب حضور ما را نداريد.

پس از تجمع 2 هفته پيش دفتر تحکيم وحدت در مقابل دانشگاه تهران براي آزادي گنجي که منجر به بازداشت تعداد زيادي از حاضران شد، امروز 5 شنبه 100 نفر از اعضاي دفتر تحکيم وحدت به همراه تعدادي از فعالان سياسي کشور از جمله فريبرز ريس‌دانا ، محمد ملکي ، ماشأءالله شمس الواعظين و علي افشاري با در دست داشتن يک شاخه گل رز ، عزم جزم کردند تا با ورود به محل نگهداري گنجي در طبقه 12 بيمارستان ميلاد، با او ملاقات کنند و از حقوق شهروندي گنجي دفاع کنند. و حداقل حقوق يک بيمار يعني حق ملاقات را براي گنجي طلب کنند و به پايمال شدن گسترده حقوق شهروندي در ايران اعتراض خود را نشان دهند.

اين اقدام كه به دعوت اعضاء تحکيم وحدت و ادوار تحکيم و تعدادي از فعالين سياسي برگزار صورت گرفته بود با ممانعت سرسختانه ماموران داستاني مستقر در بيمارستان ميلاد روبرو شد. ماموران دادستاني ابتدا آسانسور را از کار انداختند و پس از رسيدن اعضاي تحکيم و متقاضيان ملاقات با اکبر گنجي به طبقه 12 درها را قفل کرده، از پشت درها به فيلمبرداري از حاضرين پرداختند. تلاش آقايان فريبرز ريس‌دانا ، محمد ملکي ، ماشأءالله شمس الواعظين و علي افشاري به نمايندگي از سوي متقاضيان ملاقات با اکبر گنجي ، براي رايزني با مسئولان و ماموران نيز نتيجه‌اي در بر نداشت.
بنا به خبرهاي رسيده ، شرکت کنندگان پس از نااميدي از ديدار با گنجي ، در برابر درب ورودي بيمارستان متحصن شده و اقدام به خواندن يار دبستاني من و اي ايران کردند و شعارهايي در آزادي زنداني هاي سياسي سر دادند. در خاتمه متقاضيان ملاقات با گنجي بيانيه اي را آماده کرده بودند که توسط عبدالله مومني دبير تشکيلات تحکيم قطع نامه نهايي قرائت شد.
متن اين قطعنامه به شرح زير است:


قطع نامه ملاقات با اکبر گنجي:
اکنون اکبر گنجي دگر انديش ايراني بيش از 50 روز است در اعتصاب غذا به سر مي برد و حاکمان پس از عهد شکني هاي فراوان در آزادي وي با انتقال او به بيمارستان ، بيمارستان را نيز تبديل به زندان کردند و مي خواهند با چنين انتقالي بگويند که اکبر گنجي آزاد است ما امروز به بيمارستان آمده بوديم تا تنها با اکبر گنجي ملاقات کنيم چرا که معتقديم اين يکي از اوليه ترين حقوق يک زنداني سياسي است که اکنون پس از گذشت بيش از يک و نيم ماه از اعتصاب غذايش در بيمارستان بستري است. اين پرسش اما باقي است که چرا و به چه علت يک فرد به دليل طرح عقايد و انديشه هايش که که مطابق با اصول اوليه حقوق بشر و از حقوق طبيعي يک انسان است بيش از دو هزار روز بايد زندان را تجربه کند؟ آيا دو هزار روز زندان براي تابانيدن نور بر تاريک خانه هاي ظلم و استبداد کافي نيست که اکنون عاليجنابان او را در يک قدمي مرگ به سوي مرگ فرا مي‌خوانند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما به ملاقات اکبر گنجي آمده‌ايم و البته از مسئولين بيمارستان ميلاد نيز مي پرسيم که چرا با پذيرش يک زنداني سياسي در بيمارستان عملا جايگاه بيمارستان را به جايگاهي نظامي تبديل کرده اند؟
از مسئولين بيمارستان مي پرسيم که چرا آنها اکنون بيماري را در بيمارستان خود جاي دادند که نه تنها از حداقل حقوق يک زنداني سياسي بلکه از حداقل حقوق يک بيمار نيز برخوردار نيست.
ماآمده ايم تا حقوق اوليه يک زنداني سياسي و يک بيمار را طلب کنيم و در همينجا اعلام ميکنيم همچنان که اکبر گنجي در طرح انديشه هاي به حق خود پا برجاست مانيز در دفاع از حقوق اوليه و انديشه او پابرجاييم.
بي شک اقدام امروز ما نيز آخرين اقدام در دفاع از حقوق اين زنداني سياسي نيست اگرچه در همينجا از حاکمان و عاليجنابان مي خواهيم که به اين بي تدبيري خود پايان دهند و انديشه و جسم گنجي را از زندان خود رها سازند.

--------------------
* در انتهاي اين برنامه، مومني بازداشت و پس از مدتی آزاد شد .

Copyright: gooya.com 2016