جمعه 7 مرداد 1384

مرتضوي: اوضاع بحراني است، گنجي تا صبح زنده نمي ماند، مصاحبه تازه راديو آزادگان با معصومه شفيعي همسر گنجي

[برگرفته از راديو آزادگان]

در تازه ترين مصاحبه راديو آزادگان که صبح روز جمعه با همسر اکبر گنجي صورت گرفته است، معصومه شفيعي از وضع بسيار وخيم و بحراني گنجي خبر داده است. همسر گنجي در اين مصاحبه راديويي مي گويد، پنجشنبه شب قبل از ديدن گنجي با سعيد مرتضوي که در بيمارستان حضور داشته صحبت کرده است. گفتگوي وي با مرتضوي را در زير مي خوانيد:

مرتضوي: اين جريان رو بايد الان حلش کنيد.
شفيعي: آقاي مرتضوي، اين رو خودتون بوجود آوردين.
مرتضوي: نه اين جريان جريان شيرين (عبادي) است.
شفيعي: اين حرفا چيه!
مرتضوي: خانم گنجي، اوضاع خيلي بحرانيه! من الان چند ساعته اينجام، بالاي سر گنجي هم بودم، با دکتراش صحبت کردم، اين تا صبح زنده نمي مونه! اينجا هم چون کاري از دستشون برنمي آد، ديگه نمي تونن گنجي رو قبول کنن، ما مجبور مي شيم که گنجي رو از اينجا منتقل کنيم.
شفيعي: من بايد گنجي رو ببينم، نمي تونم الان به حرف هاي شما اعتماد کنم.
مرتضوي: بايد قضيه حل بشه.
شفيعي: قضيه موقعي حل مي شه، شما از اين پرونده بري کنار. شما خودت از اين پرونده برو کنار ببين چه جوري سريع حل مي شه.

وي سپس به ديدن اکبر گنجي مي رود. مرتضوي نيز همراه وي به داخل اتاق مي رود. دکتر گنجي هم حضور داشته است. همسر گنجي وضع گنجي را وحشتناک توصيف مي کند و مي گويد "کاش بچه ها را نبرده بودم". بچه ها تا گنجي را مي بينند، اختيار از کف مي دهند و مرتب گريه مي کردند. همسر گنجي در اين زمان باور مي کند که گنجي نمي ماند و چند ساعت ديگر مي رود!
پزشکان بيشتر از 5 دقيقه اجازه ملاقات نداند. درحاليکه خانواده وي قصد خروج داشتند، گنجي سعي مي کند با کشيدن خودش به طرف آنان رفته و خداحافظي کند که در کنار در به زمين مي افتد. اکبر گنجي را بلند کرده و بروي تخت مي گذارند. درحاليکه حال وي اساسا اجازه سخن گفتن به وي را نمي داده، با اصرار معصومه شفيعي به گنجي سرم وصل مي شود.

همسر گنجي بعد از اين سخنان مي گريد و مي گويد که گنجي براي مردن هنوز خيلي جوان است و وي حاضر است بميرد ولي گنجي زنده بماند.

متن کامل اين گفتگو را در زير بشنويد:

- گفتگوي راديو آزادگان با همسر گنجي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016