سه شنبه 18 مرداد 1384

آقاي اكبر گنجي، به اعتصاب غذاي خويش پا یا ن دهید، تعدادي از شخصيت ها و گروه هاي سياسي

نظر باينكه ادامه اعتصاب غذاي شما با عواقب ناگوار روحي و جسمي روبرو می باشد و مي رود که به مرحله خطرناكي برسد، ما افراد، سازمان ها و گروه هاي مقيم خارج از كشور از شما استدعا داريم. اعتصاب غداي خود را به اتمام برسانيد. چنانكه مي دانيد ما خواهان آزادي بدون قيد و شرط شما و كليه زندانيان سياسي ایران هستیم
متاسفانه ما در عصري زندگي مي كنيم كه حاكميت در ايران كوچكترين توجه و درايتي به حقوق بشر و رعايت موازين اخلاقي ندارد . جمهوري ولایت فقیه کمر به نابودی شما و تمام زندانيان سياسي بسته است. ما با توجه به موقعيت خطرناك شما كه ناشي از اعتصاب غذاي طولاني و دوران حبس شما می باشد ، به نام زندگي و عشق از شما مي خواهيم ، زندگي و عشق را برگزينيد و اعتصاب غذاي خود را بشكنيد.
با درود فراوان


امضا كنندگان :

دكتر پرويز داورپناه
دكتر منصور بيات زاده جبهه ملي ايران ـ آلمان
دكتر همايون مهمنش سازمانهاي جبهه ملي ايران ـ آمريكا
مهندس حسين اسدي سازمان سوسياليست هاي ايران
مهرشاد بیات سازمان جبهه ملی سوئد
جمشيد تقوي بيات

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كميته حمايت از حقوق بشر در ايران ( كلن )
منوچهر تقوي بيات
اعظم اسكندانيان
دكتر علي حصوري
اكبر شقايق
دكتر زهرا شمس
ارژنگ برهان آزاد

جهت تماس براي درج امضاء به آدرس زير رجوع فرمائيد :
info@jmiran.de

Copyright: gooya.com 2016