چهارشنبه 19 مرداد 1384

فراخـوان بيش از 150 شخصيت فرهنگي، سياسي، دانشجويي برای ملاقات با گنجـی

مردم آزاده ایران

گنجی فرزند شجاع و آگاه ملت ایران را كه به جرم افشاي جنایات سازمان یافته و دفاع از عدالت وآزادي سالهای متمادی در زندان بسر برده، پس از تحمل‌ رنجهاي طاقت فرساي زندان و60روز اعتصاب غذا با تنی رنجور و جسمی نحیف ، در بیمارستان میلادحبس كرده‌اند.

این چراغ تابناک راه‌آزادی،اکنون به خاموشي مي گرايد.
جلوگیری از ملاقات همسر، فرزندان و بستگان با او و دستگیری وکیل مدافع شجاع وی آقای عبدالفتاح سلطانی و منع جراید و مطبوعات از درج اخبار مربوط به گنجی و سرکوب معترضان به چنین رفتارها در مقابل دانشگاه تهران و بازداشتهای گسترده و یورش به خانه او نمایان گر اراده دشمنان مردم و دموکراسی به حذف اوست.
گفت آن یار کز او گشت سردار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

اگر به‌خاطر داشته باشیم،” بابی ساندز “مبارز شجاع ایرلندی پس از 66 روز اعتصاب غذا جان باخت و با توجه به اینکه بيش از 60روز ازاعتصاب غذاي "اکبر گنجی"مي گذردو وي از بیماریهای دشواری همچون بیماری شديد تنفسی نیز رنج می برد، درک این نکته که او هر دم به مرگ ناخواسته نزدیک و نزدیک تر می شود چندان دشوار نيست.
امروز جامعه جهاني و تمام دلسوزان حقوق بشر همراه با ملت ايران با چشمي نگران خواستار رفع همه محدوديتها و رعايت حقوق كامل شهروندي گنجي و آزادي وي هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما امضاء کنندگان این فراخوان، ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگويي قوه قضائیه به درخواستهای مشروع ،قانونی و برحق این روزنامه نگار شجاع در ساعت 14 روز پنج شنبه 20/5/84 (ساعت رسمي ملاقات) به منظور ملاقات با اکبر گنجی به بيمارستان ميلاد مراجعه خواهيم كرد تا ضمن ملاقات و مذاكره با او، درخواست صمیمانه آزادیخواهان و مدافعان حقوق انسانها را به گنجی عزیز برسانیم و بگويیم که مسير مبارزه و دفاع از آزادي، عدالت، دمكراسي وحقوق بشر، وجود عزيز تو و امثال تو را بيش از پيش مي طلبد تا حضور سالم و پوياي گنجي، خاري در چشم كساني باشد كه خاموشي فرياد رسا و حق طلبانه اش را به انتظار نشسته‌اند.


علي افشاري
علي اكبر موسوي خوييني
دكتر محمد ملكي
دكتر ناصر زرافشان
عليرضا جباري
سيمين بهبهاني
رضا دلبري
عبدالله مومني
مهدي اميني زاده
باقر علايي
علي اشرف درويشيان
حجت شريفي
ستار اميني
محمدعلي عمويي
دكتر فريبرز رييس دانا
فاطمه حقيقت جو
دكتر رضا يوسفيان
دكتر علي تاجرنيا
محمد دادفر
حسين لقمانيان
حسين مجاهد
دكتر احمد زيدآبادي
سعيد مدني
علي سياسي راد
خانم عابديني
هادي كحال زاده
محمدعلي سيدنژاد
سميرا صدري
عليرضا كفشكنان
شاكر
كيوان صميمي
مجيد تولايي
محمد بهزادي
مصطفي تنها
محمود يگانلي
عليرضا كرماني
شايا شهوق
ناصر اشجاري
داوود محمدي
ابراهيم صحافي
بهزاد شكريان
شهرانگيز ابوطالبي
زهره تنكابني
علي ارجمندي
پيمان معظمي
رضا شرفي
مرضيه منصوري
نسرين رضايي
رضا باغچه سرا
نسرين علوي زاده
قدرت سميع
ماريانا ظفري
احمد بني حسن
فاطمه سلطان زاده
محمد جودكي
هزير پلاسچي
الناز انصاري
مجيد ملكي
شهروز مقدم توتونچي
جعفر مهر اقدم
بيزن اميني
كسري پيله چيان
پروانه سمامي
گوهر شميراني
حميد بي آزار
شهلا انتصاري
سيف الله اكبري
نجف رحيمي
علي فايض پور
رضي جعفرزاده
كريم قربان زاده
فرزانه آقايي پور
احمد بابايي
نادر اسداللهي
محسن اسداللهي
محمد هاشمي
امين احمديان
بهاره هدايت
جعفر رسولي
ماكان مينايي
سعيد مرادي
اميرحسين رحماني
مهدي عربشاهي
علي كاكاوند
علي طاهري
احسان پورنگ
محسن شيرزاد
داود شاهچراغي
رضا بخشي
كيوان اميري
مرتضي اصلاحچي
فاطمه آرام ن‍‍ژاد
فريد مدرسي
محمدرضا نوربخش
كوروش طاهري
محمد عاملي
عليرضا ارشادي فر
مجيد برقي
سميه مغني زاده
شوان رستمي
مهدي محمدي
اميرحسين بهروز
اميد كماني
سعيد طبرسي
مجيد جاني پور
مصطفي خسروي
محمدجواد بني حسيني
ايمان براتيان
حميد هداوند
محسن سيدين
احسان منصوري
محسن سهرابي
نگار زمانفر
حميد طباطبايي
مهدي حبيبي
صديقه بيگدلي
نصرالله كشاورز
بي‍ژ‍ن پوريوسفي
اسماعيل سلمان پور
داوود زماني
ياشار قاجار
مسعود دهقان
متين مشكين
حامد ابراهيمي
عابد توانچه
مهدي مشايخي
حاجيلري
علي كميجاني
توحيد علي اشرفي
كيوان انصاري
روزبه رياضي
حميد چمن
علي بيكس
علي مهري
مصطفي صداقت جو
امير اسحاقي
نفيسه زارع
مرتضي احمدي
علي رحمتي نژاد
جواد رحيم پور
حسام فيروزي
علي مقيمي
بهزاد اسدنژاد
سراج ميردامادي
مريم شباني
مجتبي سادات
عباس سرلك
محمد سعيدزاده
جعفر شرفخاني
مهدي حسين نژ‍اد
خشنود احمدي
حميدرضا مالكي
احمد مدادي
محمود معتقد
جواد علايي
رئوف طاهري
بهروز طاهري
زهره اسلاميان
رضا خجسته رحيمي
بهروز خالقي
مهدي فولادگر
محمدرضا رحيمي راد
ساسان آقايي
بهزاد مينايي

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخـوان بيش از 150 شخصيت فرهنگي، سياسي، دانشجويي برای ملاقات با گنجـی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016