چهارشنبه 19 مرداد 1384

اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در حمايت از فراخوان براي ملاقات با اكبر گنجي

اكبر گنجي، روشنفكر و روزنامه نگار شجاع ايراني كه بدل به نماد خواسته هاي مدني مردم ايران براي گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي شده اينك در حالي 60 امين روز اعتصاب غذاي خود را به پايان رسانده است كه روزهاي فراواني را به جرم تابانيدن نور به تاريكخانه هاي قدرت غير دموكراتيك و بردريدن پرده تزوير اربابان قدرت در كنج زندان به سر برده است و اكنون با تنها سرمايه اش كه جان و حياتش است به مبارزه با روند رايج بي عدالتي برخواسته است و هر لحظه بيم آن مي رود كه حادثه اي غير قابل بازگشت آسيب جدي به اين سرمايه ملي وارد كند و گنجي ناخواسته در دام شومي كه اقتدارگراين در برابر ش گشوده اند وارد گردد.
اكنون كه به ابتكار جمعي از فعالان مدني حوزه فرهنگ و سياست و جامعه فراخواني براي حركت فراگير ملاقات با گنجي در ساعت 14-16 پنجشنبه 20/5/84 و رساندن صداي حمايت و نيز نگراني همه آزاديخواهان ايراني به وي اعلام گرديده ، دفتر تحكيم نيز حمايت خود را از اين حركت مدني اعلام مي دارد تا با حضور خود ضمن جلوگيري از مشمول مرور زمان شدن موضوع اعتراض اكبر گنجي و يادآور شدن حقوق شهروندي او ، اين پيام دردمندانه و صميمانه همه آنان كه همچون گنجي به حقوق انسان ها و آزادي ايرانيان مي انديشند را نيز به اين روزنامه نگار، روشنفكر و نماد مقاومت مدني برسانيم كه مسير مبارزه و دفاع از آزادی، عدالت، دمكراسی و حقوق بشر ، وجود عزيز تو و امثال تو را بيش از پيش می‌طلبد.


روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در حمايت از فراخوان براي ملاقات با اكبر گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016