پنجشنبه 20 مرداد 1384

متن كامل قطعنامه سه كشور اروپايي درباره برنامه هسته‌اي ايران، فارس

به رغم مخالفت جنبش غيرمتعهدها با برخي بخش‌هاي پيش‌نويس اوليه سه كشور اروپايي درباره برنامه هسته‌اي ايران، آنها حاضر به تعديل قطعنامه خود نشدند و همچنان بر مواضع خود پافشاري كردند.


به گزارش خبرنگار فارس از وين، متن كامل قطعنامه سه كشور اروپايي بر عليه ايران بدين شرح است:

الف)با يادآوري قطعنامه‌هاي مورد تصويب شوراي حكام در بيست و نهم نوامبر 2004 (GOV/2004/90)، هجدهم سپتامبر 2004، (GOV/2004/79)، سيزدهم مارس 2004 (GOV/2004/49)، بيست و ششم نوامبر 2003 (GOV/2003/81) و دوازدهم سپتامبر 2003 (GOV/2003/69) و بيانيه شوراي حكام در نوزدهم ژوئن 2003 (GOV/OR.1072)

ب) با يادآوري اينكه در قطعنامه هجدهم سپتامبر 2004 (GOV/2004/79) شوراي حكام لازم دانست ايران به منظور اعتمادسازي، سريعا همه فعاليتهاي مربوط به غني‌سازي را اعم از توليد مواد سوختي از طريق آزمايش يا توليدات در تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان( UCF )به حال تعليق درآورد،

پ) با يادآوري اينكه شوراي حكام در قطعنامه تصويب شده خود در تاريخ 29 نوامبر 2004 (GOV/2004/90) از توافق بين ايران، فرانسه،‌ آلمان و انگليس كه در تاريخ 15 نوامبر 2005 (INFCIRC 673) اعلام شد، استقبال كرد و اين توافق مورد حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا نيز قرار گرفت،

ت)با تاييد مجدد اينكه ، همانطور كه در قطعنامه تصويب‌ شده در 29 نوامبر 2004 (GOV/2004/90) تاكيد شد، اجراي مداوم و كامل تعليق كه ايران در 14 نوامبر آن را به عنوان اقدامي داوطلبانه ، اعتمادساز و غيرالزام‌آور به مدير كل آژانس اعلام كرد، امري است كه براي حل مسائل مهم درباره برنامه هسته‌اي ايران ضروري است.

ج)با ذكر اينكه مسائل مهم درباره برنامه اتمي ايران همچنان بايد حل و فصل شوند و اينكه آژانس هنوز در موضعي نيست كه بتواند اعلام كند هيچ ماده يا فعاليت اتمي اعلام نشده‌اي در ايران وجود نداد،

چ)با به رسميت شناختن حق كشورهاي عضو براي توسعه و استفاده عملي از انرژي اتمي در راستاي اهداف صلح‌آميز از جمله توليد برق در چارچوب تعهدات پيمان منع توليد و تكثير و با توجه به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه،

ح)با تاكيد بر نياز به پادماني كارآمد براي جلوگيري از استفاده از مواد اتمي در مسير اهداف ممنوعه و مغاير با توافق‌ها و همچنين تاكيد بر اهميت اساسي پادمان‌هايي موثر براي تسهيل همكاري در زمينه انرژي اتمي،

1) با ابراز نگراني جدي درباره نامه مورخ اول آگوست 2005 ايران به آژانس مبني بر تصميم اين كشور براي ازسرگيري فعاليت‌هاي هسته‌اي در مركز UCF اصفهان و گزارش دبير كل آژانس مبني بر اينكه ايران در هشتم آگوست شروع به وارد كردن عصاره كانه اروانيوم در مرحله اول از فرآوري اتمي در اين تاسيسات كرد و همچنين نگراني درباره گزارش دبير كل در دهم آگوست ،

2)با تاكيد بر اهميت اصلاح شرايط ناشي از تحولات اخيري كه دبير كل به شوراي حكام گزارش داده است،

3)از ايران مي‌خواهد تا با تعليق مجدد كامل همه فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي از جمله توليد ماده واردشده از طريق آزمايش يا توليد مواد اتمي در UCF ، به قطعنامه‌هاي قبلي شوراي حكام پايبند باشد و به دبير كل اجازه دهد تا بار ديگر مهر و موم‌هايي را كه از اين مركز فك شده‌اند، مجددا نصب كند،

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

4)از دبير كل مي‌خواهد تا به نظارت دقيق خود بر شرايط كنوني ادامه دهد و به نحو مناسب شوراي حكام را از تحولات بعدي آگاه كند،

5)از دبير كل مي‌خواهد تا سوم سپتامبر 2005 گزارش جامعي را درخصوص اجراي توافق پادمان منع توليد و تكثير و همچنين اين قطعنامه ارائه كند،

6)تصميم‌ مي‌گيرد همچنان اين مساله را پيگيري كند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل قطعنامه سه كشور اروپايي درباره برنامه هسته‌اي ايران، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016