چهارشنبه 26 مرداد 1384

تبرئه دو متهم پرونده وبلاگ نويسان قم، ايران

صالح نيكبخت، وكيل مدافع متهمان وبلاگ نويس قم از تبرئه دو موكلش در اين پرونده از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب قم خبر داد.

صالح نيك بخت در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: شعبه اول دادگاه انقلاب قم، پس از دو جلسه رسيدگى نسبت به دو نفر از متهمان پرونده وبلاگ نويسان قم يعنى عباس كوشا و مسعود رهبرى حكم برائت و نسبت به دو نفر ديگر از متهمان يعنى فريد مدرسى و حسين عبدالله پور به شايستگى دادگاه انقلاب تهران، براى خود قرار عدم صلاحيت صادر كرد.

وى ادامه داد: با توجه به ر أيى كه امروز به ديگر وكيل پرونده ابلاغ شده است، پرونده هاى دو متهم اين پرونده كه تبرئه نشدند به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تبرئه دو متهم پرونده وبلاگ نويسان قم، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016