دوشنبه 31 مرداد 1384

اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در استقبال از پايان اعتصاي غذاي گنجي

اكبر گنجي پس از سپري كردن 2000 روز زندان شرافتمندانه در راه دفاع از آزادي،عدالت،دموكراسي و حقوق بشر و برخورداري همگان از منزلت،رفاه و كرامت انساني، قريب به 80 روز نيز رنج گرسنگي را جهت تحقق آرمان هاي تاريخي ملت و تابانيدن نور به تاريكخانه هاي اشباح به جان خريد .
اينك او سرفرازانه پس از آنكه اقتدار پوشالي و بي بنياد عاليجنابان خاكستري و شيفتگان حريص قدرت را به چالش كشيد به اعتصاب غذاي خود پايان داده است.امروز اكبر گنجي ديگر صرفا يك فعال مطبوعاتي اصلاح طلب نيست بلكه نماد جنبش اجتماعي مردم ايران در مبارزه براي گذار از اقتدارگرايي و سلطانيسم به دموكراسي است.
بي ترديد تجربه مقاومت و پايداري تحسين بر انگيز گنجي حاوي عبرت ها و درس هاي فراواني است اما در اين ميان استوارترين پسآمد حركت شجاعانه او، ارائه مدلي براي مبارزات تحول خواهانه مي باشد كه بر خلاف پاره اي مغالطات رايج مبني بر عدم امكان فعاليت هاي اصلاح طلبانه ساختاري در شرايط كنوني نشان داد مي توان با تكيه بر روشن بيني و درك درست از شرايط زمانه و اتخاذ شجاعت مدني در عمل ، در چارچوب مشي مسالمت آميز به فعاليت ثمربخش و اميدآفرين پرداخت و بدين ترتيب فصلي نوين در دفتر مبارزات تحول خواهانه مدني و بن بست شكني در عرصه سياست كشور گشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز مراتب خرسندي خود از دور شدن سايه شوم مرگ از اكبر گنجي و بازگشت سرفرازانه او به زندگي بالنده اش، اعلام مي دارد حفظ سلامت جاني و تداوم حيات اكبر گنجي سرمايه اي بزرگ و شايسته پاسداري براي گسترش و قوام گفتمان تغيير و تحول دموكراتيك بوده و خاري در چشمان مخالفان راه آزادي و بهروزي ايرانيان خواهد بود.از اين رو اقدام گنجي در شكستن اعتصاب غذا و فراهم آوردن امكان گسترش دامنه انتشار افكار و عقايد روشنگرانه اش رخدادي مبارك و درخور استقبال است.
همچنين دفتر تحكيم وحدت با تاكيد بر غيرقانوني و ناعادلانه بودن محكوميت اكبر گنجي اعلام مي دارد شايسته است بر اساس اصول انساني ايشان تا بازيابي توان جسماني تحليل رفته خويش در محيط بيمارستان باقي مانده و از تمامي حقوق يك بيمار و امكانات مورد نياز برخوردار شود. در اين ميان و با توجه به مدت زمان كوتاه باقي مانده از محكوميت اكبر گنجي و مطالبه انباشته شده مرخصي وي و نيز ابتلا اين اسطوره مقاومت و پايداري به بيماري هاي حاد از جمله آسم ضرورت دارد اكبر گنجي مطابق آيين نامه سازمان زندانها و رويه قضايي مستقر آزاد گردد.


رودي كه بياسود زمينش بخورد زود دريا شود آن رود كه پيوسته روان است
از راه مرو سايه كه آن گوهر مقصود گنجي است كه اندر قدم راهروان است

شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در استقبال از پايان اعتصاي غذاي گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016