چهارشنبه 2 شهریور 1384

الياس نادران: يكي از برادران در لفافه شوخي مرا تهديد كرد كه اگر مخالفت كني فلان خواهيم كرد، ايرنا

"الياس نادران " عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تهديد عليه وي براي سخن نگفتن به عنوان مخالف وزير پيشنهادي كشور را " جدي" خواند.

نماينده تهران روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگاران پارلماني اظهار داشت : آنچه كه به عنوان تهديد به من گفته شد بسيار جدي بود، منتهي من نخواستم اين بحث را در صحن علني مجلس ادامه دهم .

اشاره نادران به واكنش شماري از نمايندگان به سخنانش در صحن علني مجلس در مخالفت با وزير پيشنهادي كشور بود.

وي در صحن علني مجلس گفت : يكي از دلايلي كه مرا براي عدم انصراف از مخالفت مصر كرد، اين بودكه يكي از برادران در لفافه شوخي مرا تهديد كرد كه اگر مخالفت كني فلان خواهيم كرد.

اين سخنان واكنش برخي از نمايندگان را در پي داشت .آنها از نادران به سبب آن كه يك شوخي را درصحن علني مجلس جدي نشان داده ، انتقادكردند.

نادران درحاشيه نشست علني مجلس به خبرنگاران پارلماني گفت : آنچه كه به من گفته شد ، بسيار جدي بود.

وي در پاسخ به سووالي درباره ارزيابي پاسخ‌هاي وزير كشور به مخالفتهاي او و عمادافروغ گفت: آقاي پورمحمدي به ايرادهاي من جواب نداد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016