یکشنبه 6 شهریور 1384

مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه‌‏هاي استان تهران: وزير جديد علوم درهاي دانشگاه را به روي احزاب سياسي ببندد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه‌‏هاي استان تهران، گفت: از وزير علوم، تحقيقات و فناوري دولت جديد انتظار داريم كه بر خلاف وزير سابق براي تشكل‌‏هاي دانشجويي وقت بگذارد و انتظارات سياسي، صنفي و فرهنگي آنها را پيگيري كند.
ابراهيم متوليان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب كه برنامه‌‏هاي ارايه شده از سوي وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري، برنامه‌‏هاي پخته و قانع كننده‌‏اي بود، گفت: از وزير جديد علوم انتظار داريم كه جايگاه تشكل‌‏ها را در دانشگاه به رسميت بشناسد و بر شناسنامه‌‏دار شدن تشكل‌‏ها تأكيد داشته باشد، چرا كه شناسنامه‌‏دار شدن تشكل‌‏هاي دانشجويي موجب شده كه دانشجويان ورودي جديد با تشكل‌‏هاي كه هر روز رنگ عوض مي‌‏كنند، مواجه نشوند. بنابراين فعاليت تشكل‌‏ها با مرامنامه و رويكرد مشخص و شفاف ضروري مي‌‏نمايد.
وي با تأكيد بر نقش و جايگاه هيأت نظارت بر تشكل‌‏ها و شوراي فرهنگي دانشگاه‌‏ها، اظهار داشت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد از كانال‌‏هاي موجود ميزان مقبوليت دانشجويان به تشكل‌‏ها و صحت عملكرد تشكل‌‏ها بر اساس اساسنامه و مرامنامه‌‏شان را مورد توجه قرار دهد، تا تشكل‌‏ها طبق اساسنامه انتخابات سالانه برگزار كنند و مانند قارچ سر بر نياورند و به راحتي تغيير موضع ندهند. هيأت نظارت بر تشكل‌‏ها بايد تشكل‌‏هاي عضو خود را نسبت به كسب حد نصابي از مقبوليت از سوي دانشجويان ملزم كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه‌‏‌‏هاي استان تهران، تصريح كرد: وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري درب دانشگاه‌‏ها را به روي احزاب سياسي ببندد، چرا كه قوانين مربوط به فعاليت احزاب مشخص است و بر اساس اين قانون، نبايد از دانشجويان استفاده ابزاري براي مقاصد سياسي صورت گيرد.

Copyright: gooya.com 2016