سه شنبه 8 شهریور 1384

ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران با رهبر انقلاب، جام جم

رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران با تبيين مهمترين وظايف دولت بويژه در عرصه عدالت، تأكيد كردند: تحقق عدالت، در گرو توجه كامل به عقلانيت و معنويت است و هيچ ارزش ديگرى نبايد عدالت، نفى تبعيض و رسيدگى به طبقات محروم را در عملكرد دولت جديد، كمرنگ سازد.

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى در اين ديدار كه در سالروز شهادت شهيدان رجايى و باهنر انجام شد.

اين دو شهيد سرافراز را نماد حقيقى دولتمردان متعهد خواندند و با آرزوى توفيق براى همه كارگزاران نظام اسلامى در استمرار راه رجايى و باهنر ، ارتباط مستمر با خداوند و تلاش براى اداى تكليف را تضمين كننده صحت عمل و استقامت دولتمردان در تحقق اهداف انقلاب اسلامى و تأمين نيازهاى ملت برشمردند.

ايشان، پيشرفت و ارتقاى كشور و تلاش براى تحقق سند چشم‏انداز 20 ساله را هدف اصلى همه اعضاى دولت دانستند و با اشاره به فرصت 4 ساله اعضاى كابينه براى كار و تلاش و خدمت افزودند: دولت جديد بايد با انسجام و هماهنگى و قدر شناختن فرصت 4 ساله خدمت به مردم، حتى يكروز را از دست ندهد.

رهبر معظم انقلاب اسلامى، دولت اسلامى را از شعارهاى خوب آقاى احمدى‏نژاد خواندند و در تبيين اين مفهوم خاطرنشان كردند: دولت اسلامى نه فقط قوه مجريه بلكه همه كارگزاران نظام اسلامى را شامل مى‏شود و پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل نظام اسلامى كه با همت و هوشيارى امام راحل و مردم صورت گرفت، تشكيل دولت اسلامى بعنوان زمينه‏ساز شكل‏گيرى كشور اسلامى، همواره مورد نظر مسوولان نظام بوده است و گامهايى در اين راه برداشته شده است.

ايشان تحقق دولت اسلامى را امرى محتوايى و منوط به انطباق جهت‏گيرى و عمل كارگزاران نظام با مبانى اسلام و اهداف انقلاب برشمردند و افزودند: دولت جديد كه با شعار مبارك دولت اسلامى روى كار آمده است بايد تلاش كند تا در عرصه‏هاى مختلف داخلى و خارجى، از جمله رفتار با مردم، بطور جدى و واقعى به اين شعار پايبند باشد تا گام بزرگى در جهت تحقق كشور اسلامى برداشته شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در همين زمينه، عملكرد كارگزاران را در رفتار و زندگى مردم، كاملاً تأثيرگذار خواندند و افزودند: اگر مسوولان و مديران كشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب لازم و در خور شأن جمهورى اسلامى برسند نبايد مردم را ملامت كنند چرا كه اگر كارگزاران نظام، حقيقتاً اسلامى شدند رفتار مردم هم، بالطبع اسلامى مى‏شود و كشور نيز اسلامى خواهد شد.

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى اقدام آقاى احمدى‏نژاد در مطرح كردن شعار عدالت محورى را باعث جلوگيرى از بفراموشى سپرده شدن اين شعارِ بسيار اساسى ارزيابى كردند و با اشاره به استقبال مردم از عدالت‏محورى دولت جديد افزودند: دولت بايد به اين شعار تحول‏آفرين و ملزومات آن، كاملاً پايبند باشد.

ايشان با اشاره به كارهاى بزرگ انجام شده در كشور براى رفع محروميت خاطرنشان كردند: عدالت هميشه در شعارهاى دولتهاى پس از انقلاب مطرح بوده است اما اين خطر وجود داشته كه عمده شدن شعارهاى خوب ديگر همچون پيشرفت و توسعه، و آزادى و مردم‏سالارى، شعار عدالت را كمرنگ كند در حاليكه نبايد هيچ شعار و ايده‏اى، باعث كمرنگ شدن عدالت و فراموش شدن طبقات محروم شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با اشاره به در هم‏آميختگى كامل مفهوم عدالت با مفهوم عقلانيت و معنويت افزودند: اگر عقل و خرد و علم در تشخيص مصاديق عدالت و راههاى تحقق آن بكار گرفته نشود بدون ترديد عدالت، محقق نخواهد شد.

ايشان عقلانيت را كاملاً متفاوت با محافظه‏كارى خواندند و افزودند: محافظه‏كارى يعنى طرفدارى از وضع موجود و هراس از هرگونه تحول، در حاليكه عقلانيت گاه منشأ تحولات عظيمى نظير انقلاب اسلامى بوده است.

ايشان تحولات ايجاد شده در نظام را نتيجه نگاه عقلانى و علمى به اوضاع داخلى و خارجى دانستند و افزودند: بايد با پرهيز از انفعال در برابر جريان عمومى سلطه سياسى و اقتصادى جارى در دنيا، با تحول و تحرك، با اين وضع، مقابله عقلانى كرد.

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى، معنويت را يكى ديگر از شرطهاى لازم براى تحقق عدالت برشمردند و افزودند: پيگيرى عدالت بدون توجه به معنويت، به رياكارى، انحراف و ظاهرسازى تبديل مى‏شود ضمن اينكه معنويتِ بدون عدالت و بى‏اعتنا به لزوم مبارزه با ظلم و سلطه نيز مورد قبول نيست.

رهبر معظم انقلاب اسلامى با انتقاد از كسانى كه عدالت را توزيع فقر مى‏دانند خاطرنشان كردند: عدالت توزيع عادلانه و عاقلانه امكانات موجود ميان همه مردم و تلاش براى افزايش اين امكانات است و كسانى كه معتقدند ابتدا بايد بدنبال افزايش ثروت عمومى رفت و سپس پيگير عدالت شد، عملاً عدالت را ناديده مى‏گيرند و الگوهايى ارائه مى‏دهند كه اكنون در كشورهاى بزرگ سرمايه‏دارى وجود دارد يعنى عده‏اى كاملاً مرفه، اكثريت مردم داراى زندگى همراه با حسرت و عده‏اى نيز دچار فقر و فلاكت.

رهبر انقلاب اسلامى، عدالت را محور ضرورى برنامه همه وزارتخانه‏ها خواندند و افزودند: در اين زمينه سازمان مديريت و برنامه‏ريزى و بخش‏هاى مالى و اقتصادى و خدماتى وظايف سنگين‏ترى بر عهده دارند.

ايشان ضمن تأكيد بر گسترش علم و دانايى، گسترش آزادانديشى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند و خاطرنشان كردند: بايد فضايى فراهم شود كه انسانها واقعاً آزادانه فكر كنند تا آزادى بيان هم محقق شود زيرا آزادى بيان تابعى از آزادى فكر است و اگر فضاى آزادانديشى و آزادفكرى وجود نداشته باشد آزادى بيان هم عملاً وجود نخواهد داشت.

ايشان مبارزه با فساد، تأمين عزت ملى و به تعبير رايج غرور ملى و مبارزه عاقلانه، حرفه‏اى و شجاعانه با ابعاد مختلف نظام سلطه جهانى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند و افزودند: اين دولت مخالفان و دشمنانى بيرونى نظير سلطه‏گران دنيا، ديكتاتورهاى جهانى، سكولارها و سرمايه‏داران جهانى دارد كه بايد با هر كدام به تناسب، رفتار و مقابله كند اما مهم‏تر از اين عوامل، دشمنان درونى هستند كه بايد بشدت مراقب آنها بود تا راه و جهت‏گيرى صحيح كنونى، منحرف نشود.

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى غلظت يافتن ادبيات دينى را بدون ظهور جهت‏گيرى عميق دينى در رفتارها، از جمله آفات و دشمنان درونى خواندند و افزودند: ادبيات دينى بايد تشويق شود همچنان كه ترويج نشانه‏ها و تعظيم شعائر دينى، امرى ضرورى است ولى بايد بيشتر از ظاهر و فرم، عمل و محتوا را اسلامى كرد چرا كه غفلت از محتوا و پرداختن به شعار، رياكارى را در مردم هم ترويج مى‏كند.

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى، دولت جديد را به بى‏اعتنايى به اتهاماتى نظير متحجر بودن توصيه كردند و افزودند: كاملاً مشخص است كه نظام‏اسلامى از اساس با حركت و نگاه متحجرانه مخالف است چرا كه متحجرين بشدت متعصب و مخالف عقل هستند ضمن آنكه كسانى كه اين تهمتها را به دولت جديد مى‏زنند، رفتارشان بسيار شبيه متحجران است زيرا درباره حرفها و ايده‏هاى غربى آنهم از نوع كهنه و قديمى شده، كاملاً متعصبانه فكر و رفتار مى‏كنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامى خدمت‏رسانى محسوس به مردم، تحول در شيوه‏هاى خدمت‏رسانى و پاسخگويى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند و افزودند: همه اعضاى هيأت دولت و مسولان و مديران وزاتخانه‏ها، بايد هم در برابر خطاهايى كه انجام مى‏شود و هم در برابر كارهاى لازمى كه انجام نمى‏شود پاسخگو باشند چرا كه انجام ندادن كارهاى لازم هم، تخلف محسوب مى‏شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامى در پايان سخنان كار متوازن و هماهنگ و ساده‏زيستى را بسيار مهم برشمردند و دولت جديد را به پيگيرى، استقامت در راه، و تقويت ارتباط مستمر با خداوند توصيه كردند.

در ابتداى اين ديدار آقاى احمدى‏نژاد رئيس جمهور در سخنانى ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجائى و باهنر از اين دو شهيد بزرگوار بعنوان الگوى جاودان مديريت انقلابى و اسلامى و نمادخدمتگزارى به مردم و تحقق عدالت ياد كرد و گفت: دولت جديد خود را وامدار ملت و شهيدان، ملزم به اجراى وعده‏هاى داده شده به مردم و ملتزم به اجراى چهار اصل عدالت‏گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و تعالى و پيشرفت همه جانبه كشور مى‏داند.

رئيس جمهور با اشاره به خدمات و تلاشهاى دولتهاى قبلى و تجليل از اين خدمات، روند بررسى صلاحيت وزيران پيشنهادى در مجلس شوراى اسلامى را كم‏نظير خواند و با تشكر از مجلس افزود: نمايندگان مجلس با پايبندى به اصول و قانون و بحثهاى جدى در جريان بررسى وزريران پيشنهادى، كمك شايسته‏اى به دولت كردند و قطعاً روابط مجلس و دولت در آينده نيز برادرانه، ايمانى و عميق خواهد بود.

هيأت وزيران همچنين نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى اقامه كردند و سپس ناهار را ميهمان مقام معظم رهبرى بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران با رهبر انقلاب، جام جم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016