یکشنبه 13 شهریور 1384

متن سخنراني محمود احمدي نژاد "طرح مهرورزي به بندگان خدا" توسط« حسن روحاني» و « کمال خرازي» تهيه شده است، هاتف

به گزارش "هاتف" به نقل از سايت آفتاب محمود احمدي نژاد در نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک که دو هفته ديگر آغاز خواهد شد، سخنراني خواهد کرد که شنيده شده است اين متن توسط « روحاني » دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و « خرازي» وزير سابق امور خارجه تنظيم شده است.

احمدي نژاد قرار است در اين اجلاس طرح "مهرورزي به بندگان خدا"را به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه کند.

گفتني است « کمال خرازي» در اين سفر جز هيات همراه احمدي نژاد است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016