سه شنبه 22 شهریور 1384

احمدي‌نژاد، برادرش را به سمت مشاور و رئيس دفتر بازرسي ويژه رياست‌جمهوري منصوب كرد، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

محمود احمدي‌‏نژاد؛ رئيس جمهوري طي حكمي ، برادر خود را به سمت مشاور و رئيس دفتر بازرسي ويژه رياست‌جمهوري منصوب كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش "ايلنا"، محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري در حكم خود به "داوود احمدي‌نژاد" با اشاره به اهميت اصل نظارت و بازرسي و در انجام وظايف صحيح و قانوني دستگاه‌هاي اجرايي كشور، خواستار نظارت هدايت‌گر، پيشگيرانه و تاثير ارزيابي دستگاه‌هاي اجرايي در ارتقاي سطح خدمت رساني به مردم شده است.
در اين حكم بر ضرورت همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي، وزارتخانه‌ها و نهادها با مشاور و رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهوري تاكيد شده است.

Copyright: gooya.com 2016