چهارشنبه 23 شهریور 1384

كنفرانس مطبوعاتي مجاهدين خلق در بروکسل در آستانه‌ برگزاري نشست شوراي حكام، درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي، سايت مجاهدين خلق

در اين كنفرانس مطبوعاتي, آقاي علي صفوي، عضو كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت ايران، فاش كرد كه رژيم ملايان جهت دستيابي هرچه سريعتر به اورانيوم بسيار غني شده به منظور ساختن بمب هسته اي, انرژي خود را روي راه اندازي پنج هزار سانتريفوژ متمركز كرده است. وي افزود: اين تصميم يعني تمركز انرژيها روي بخش محدودي از سانتريفوژها كه در كميته هسته اي شوراي عالي امنيت ملي رژيم گرفته شده، به منظور تسريع پيشبرد طرحهاي هسته اي و دستيابي هرچه سريعتر به اورانيوم غني شده مي‌باشد.

آقاي صفوي خاطرنشان ساخت كه طراحي سايت نطنز جهت نصب 50 هزار سانتريفوژ بوده است, ولي ساختن اين 50 هزار سانتريفوژ بصورت مرحله اي صورت مي گيرد و در شرايط حاضر به عنوان مرحله اول ساختن 5 هزار سانتريفوژ در دستور كار رژيم قرار دارد.

طبق اين گزارشها ‌در حال حاضر, رژيم تست آزمايشي بيش از دو سوم اين سانتريفوژها را به اتمام رسانده است و به سرعت در حال فراهم كردن ساير الزامات نصب اين سانتريفوژها در نطنز ميباشد.

مهندس محمدي متخصص سانتريفوژ وزارت دفاع براي آماده كردن مقدمات نصب اين سانتريفيوژها بطور مستمر به سايت نطنز مراجعه ميكند.

عضو كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت ايران در مورد اقدامات مشخص رژيم براي توليد اين سانتريفوژها, گفت, براساس گزارشهاي رسيده، در اسفندماه 83 مهندس مهدي پناهي معاون آزمايشگاه جابِرِبنِ حَيّان ( واقع در مركز تحقيقات هسته اي تهران) سفارش ساختن يك سري از قطعات مختلف براي پنج هزار سانتريفوژ را به كارخانجات پوششي وزارت دفاع در اصفهان داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي گفت در صنايع دفاع تعدادي از شركتهاي مخفي تحت نامهايي مانند « ماشين آلات و ابزار دقيق» نيز وجود دارند كه مشغول ساختن قطعات و مونتاژ سانتريفوژ هستند. .

علاوه بر شركتهاي وابسته به وزارت دفاع , چند شركت پوششي سازمان انرژي اتمي كه در ساختن و آزمايش سانتريفوژ شركت دارند در يك ساختمان هفت طبقه در تهران مستقر هستند. كل اين ساختمان در مالكيت سازمان انرژي اتمي است.

آقاي صفوي گفت, مطابق ارزيابي كارشناسان رژيم , طرح مربوط به توليد اوانيوم بسيار غني شده جهت ساختن بمب هسته اي , با 1000 سانتريفوژ مي‌تواند عملي شود. راه اندازي پنج هزار سانتريفوژ , به منظور ايجاد پوشش مناسب است تا امكان به‌كارگيري بخشي از آنها براي اهداف نظامي فراهم شود.

عضو كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت ايران، تأكيد كرد, در صورتيكه جامعه بين المللي و بطور مشخص آژانس بين المللي انرژي اتمي به مسئوليت فوري و مبرم خودش مبني بر ارجاع پرونده اتمي رژيم ايران به شوراي امنيت اقدام نكند, جهان در وضعيت خطرناكي قرار خواهد گرفت. بخصوص كه مذاكرات 22 ماهه با اتحاديه اروپا بيشترين فرصت را به اين رژيم براي ادامه و تكميل برنامه هاي اتميش داده است.

Copyright: gooya.com 2016