چهارشنبه 23 شهریور 1384

حساسيت خبرنگاران خارجي روي هيات ايراني بويژه احمدي نژاد، ايرنا

خبرنگاران مستقر در سازمان ملل بويژه خبرنگاران آمريكايي و اروپايي حساسيت فوق‌العاده‌اي روي عملكرد هيات ايراني و آقاي محمود احمدي نژاد رييس جمهوري دارند.


مراجعات مكرر و پيگيرانه برخي از اعضاي هيات‌هاي نمايندگي كشورها و خبرنگاران مقيم سازمان ملل به دفتر ايرنا و حضور عكاسان و فيلمبرداران در هر محلي كه آقاي احمدي نژاد حضور مي‌يابد، نشان از حساسيت فوق‌العاده خبرنگاران روي فعاليت‌هاي هيات ايراني در سازمان ملل دارد.

برخي از خبرنگاران و كارشناسان نمايندگي‌هاي مقيم سازمان ملل با مراجعه به دفتر ايرنا خواستار برنامه ملاقات‌هاي رئيس جمهوري و اعضاي هيات نمايندگي ايران در سازمان ملل با روساي جمهور كشورهاي مختلف جهان شدند.

برخي از خبرنگاران خارجي از خبرنگاران ايرنا خواستار كمك به آنان براي دريافت وقت مصاحبه از رئيس جمهوري مي بااشند.

پيگيري‌هاي مستمر خبرنگاران نشان مي‌دهد، مواضع و ديدگاه‌هاي دكتر احمدي نژاد براي سياستمداران و خبرنگاران خيلي از كشورها جالب است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يك خبرنگار آمريكايي به يك عضو هيات ايراني گفته بود دوست دارم احمدي نژاد را از نزديك ببينم و با او درباره ايده هايش گفت و گو كنم زيرا حرف‌ها و ايده‌هاي وي تازگي دارد و براي من شنيدني است .

اين خبرنگار آمريكايي گفت: فكر نمي‌كنم حرف‌هاي احمدي نژاد عملي شود اما اگر بتواند حرف هايش را عملي سازد روش حكومت داري در جهان را متحول ساخته و ايده او با استقبال توده‌هاي مردمي مواجه خواهد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حساسيت خبرنگاران خارجي روي هيات ايراني بويژه احمدي نژاد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016