پنجشنبه 24 شهریور 1384

پور محمدي وزير كشور در حكم‌انتصاب قاليباف خواستارايجاد شهري در تراز جامعه اسلامي شد، ايرنا

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۶/۲۴‬ صدا
داخلي. سياسي. وزير كشور. قاليباف.

مصطفي پور محمدي وزير كشور در حكم انتصاب محمد باقر قاليباف به سمت شهردار تهران، بر استفاده از تمامي خلاقيت، توان و تجارب در جهت ايجاد شهري در تراز جامعه اسلامي تاكيد كرد.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي وزارت كشور در اين حكم خطاب به قاليباف آمده است: با اتكال به پروردگار متعال و استفاده از تمامي خلاقيت ، توان و تجارب خود در جهت ايجاد شهري در تراز جامعه اسلامي موفق باشيد.

در حكم انتصاب قاليباف آمده است :خوشبختانه گام‌هاي بلند و موثري در بهبود و ساماندهي مديريت و توسعه شهر تهران برداشته شده كه انتظار جدي شهروندان عزيز تهراني است تا در دوران مديريت جناب عالي مركز جمهوري اسلامي از شكوفايي، انسجام، زيبايي، سلامت، پاكي، دلپذيري و اميد بيشتر به زندگي برخوردار باشد.

در اين حكم بر شكل‌گيري مناسبات شهري بر اساس آموزه‌هاي ديني و اخلاق و منش فاخر ملي تاكيد شده است .

حكم انتصاب قاليباف از سوي وزير كشور در اجراي تبصره ‪ ۳‬ذيل ماده ‪ ۷۱‬قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ‪ ۱۳۷۵‬و با توجه به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر تهران صادر شده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمدباقر قاليباف،سيزدهم شهريور ماه از سوي شوراي شهر تهران به عنوان شهردار كلان شهر تهران برگزيده شد.

" جهانبخش خانجاني" سخنگوي وزارت كشور روز چهارشنبه ازامضاو صدور حكم شهردار تهران توسط وزير كشور خبر داده بود.

Copyright: gooya.com 2016