جمعه 25 شهریور 1384

پاسخ به س. مثل سکس، برای س. مثل سیاسیون، سيامک فريد

با سلام.

از اینکه نامه صادقانه من باعث خنده و یا گریه ات شد واقعا متاسفم.در این نامه من تلاش کردم به تو بگویم که اطلاعات من در این مورد چقدر سطحی و ناقص بود.من تلاش کردم بگویم که یک فعال سیاسی هم میتواند خیلی از مسائل را نداند .داستانی که برایت تعریف کردم البته مربوط به زمانی بود که من یک دانش آموز دبیرستان بودم.شاید مایل بودی به جای این پاسخ خطابه ای برایت بنویسم و ادا در بیاورم که آری من از آن روزی که از مادر زاده شدم ،میدانستم که همجنسگرایی چیست .ولی من اهل این دقلکاری نبوده و نیستم.متاسفانه تو نتوانستی روح نامه ای را که برایت نوشتم درک کنی.شاید اگر نامه را یک بار دیگر بدون پیشداوری بخوانی ،بتوانی متوجه شوی که منظور واقعی من چه بوده است.از پیشداوری برایت بگویم که چه سم مهلکی برای دانستن است. پیشداوری که یک نا آگاه ممکن است نسبت به یک همجنسگرا داشته باشد به همان اندازه در دیدن واقعیت او را به خطا خواهد برد که پیشداوری یک همجنسگرا در مورد دیگران او را به نتایج غلط خواهد رساند.به نظر من در مورد کسی که گرایش به کار سیاسی دارد و یا شاید بخشی از آنها تو دچار پیشداوری هستی.چرا فکر میکنی یک فعال سیاسی باید همه چیز را بداند؟متاسفانه این دید تنها در تو نیست و بسیارند کسانی که فکر میکنند یک فعال سیاسی اول اینکه عالم دهر است و دوم اینکه میبایست ار هر عیب و گناهی مبرا باشد.

نه ! چنین نیست .این تفکر به شدت شرقی ست و بیشتر به مراد و مرید شبیه است.دید من به سیاست اینگونه نیست.

چرا سیاسیون ایرانی به مسئله همجنسگرایان در ایران بهای لازم را نمیدهند؟

دلایل این مسئله را میشود چنین برشمرد.1- همجنسگرایان ایرانی به شکل فعال در مسائل سیاسی وارد نمیشوند.یا اگر باشند از اعلام علنی آن خودداری میکنند.حالا چرا چنین است فکر میکنم پاسخش را بشود در فرهنگی که در این کشور وجود دارد جستجو کرد.رهبر حزب سوسیالیست بلژیک آقای الیو دی ریپو یک همجنسگراست و این را همه جا با صدای بلند اعلام میدارد و هر ساله در راهپیمایی همجنسگرایان که به شنبه صورتی معروف است به همراه دیگر همجنسگرایان شرکت میکند.در حالی که ما حتی تصور راهپیمایی همجنسگرایان در تهران و نه آن هم در شهرستانها برایمان مشکل است.واقعیت این است که جا انداختن این مسئله در میان مردم و پذیرش آن کاری نیست که با بند و اعلامیه عملی باشد.

2-یک فعال سیاسی که برای حکومت و جامعه ای دمکراتیک تلاش میکند این تصور را دارد که در این آرمانشهر هر کسی به حق خود خواهد رسید.چه همجنسگرا باشد و چه ترانسکسوئل و....که البته این مسئله به نظر من درست نیست چون این مسائل را نمیشود به یک جامعه بخشنامه کرد و به کار درازمدت حتی در یک حکومت دموکرات نیاز است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3-تبلیغ یک مسئله با تهییج تفاوت دارد.قبل از اینکه مسئله ای را تهییج کرد باید آن را تبلیغ کرد.به عنوان مثال در خارج از ایران عکس جوان شکنجه شده با همدردی مواجه خواهد شد زیرا در اروپا تبلیغ قبلا صورت گرفته ولی در ایران این عکسها سمپاتی زیادی را با خود همراه نخواهد کرد.به نظر من مشکل همجنسگرایان در ایران با تهییج جواب نخواهد داد و به یک کار مستمر و ظریف و درازمدت محتاج است.یک سازمان سیاسی ایرانی که برای تغییرات اساسی در ایران کار میکند ناچار است تنها کمی پیشتر از همپای درک عمومی جامعه حرکت کند.فرار به جلو و طرح مسائلی که جامعه به آن برخورد منفی خواهد کرد را به شکل تهییج نمیتواند مطرح کند.نخستین کار این است که این برخورد منفی را تعدیل و یا کاهش دهد.جامعه ایران را نمیتوان به شکل تصنعی همانند جوامع دیگر هر چند عقب مانده یکی دانست. اگر مقایسه ای صورت میگیرد ،باید تشابهات جوامع را در نظر داشت و تنها عقب ماندگی دو کشور دلیل به مشابهت آنها در همه زمینه ها نیست.مثال آفریقای جنوبی و آفریقای سیاه حداقل در این مورد خاص، مثال درستی نیست.در حالی که در کشورهای آفریقای شمالی میتوان تشابهات بیشتری دید.

همجنسگرایان ایرانی کار عظیمی در پیش دارند که قبل از همه دادن شناخت صحیح از موضوع و زدودن تبلیغات و پیشداوریهای منفی در جامعه است.در ایران ما همجنسگرایی یک ارزش نیست که بتوان تعدی به یک همجنسگرا را افشا و مردم را بر ضد آن تهییج کرد،بلکه بر عکس در اکثریتی بزرگ، این مسئله یک ضد ارزش قلمداد میشود.آگاهی جامعه به حقوق فردی و اجتماعی ،گامهایی است که میتواند در تعدیل این برداشت موثر باشد اما بی تردید کافی نیست. دادن اطلاعات در این باره ،کشیدن روشن خط و مرز با جرائمی که تحت این عنوان در جامعه رخ میدهد در کاستن بار منفی همجنسگرایی کمک خواهد کرد.


در پایان امیدوارم که با این نوشته من برخوردی صورت نگیرد که بر سر آن قبلی آمد.من از انتقاد خوشحال میشوم و مایلم در بحثی سازنده در این زمینه شرکت کنم.تحریف نوشته های من کمکی به سازندگی آن نمیکند.

با احترام سیامک فرید
siamakf@gmail.com

در همين رابطه: س. مثل سکس برای س. مثل سياسيون، جهانگير شيرازی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پاسخ به س. مثل سکس، برای س. مثل سیاسیون، سيامک فريد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016