یکشنبه 27 شهریور 1384

متن كامل سخنراني محمود احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل، ايرنا

بسم الله الرحمن الرحيم

بنام خداوند بخشندگي، مهرباني، آرامش، آزادي و عدالت
اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره آقاي رييس، عاليجنابان، خانم‌ها وآقايان
امروز گرد آمده‌ايم تا درباره جهان و آينده آن و مسئوليتي كه در قبال آن داريم هم انديشي كنيم. آينده جهان از روند فعلي آن جدا نيست. روند موجود، از يك سو بيم‌ها و از ديگر سو اميدهايي را نشان مي‌دهد.

از يك سو اميدها و فرصت‌هايي در برابر مااست كه اين جمع بر مبناي همين اميدها تشكيل شده است.

امروز انديشه بشر از نقاط ممتاز مشتركي برخوردار است كه زمينه مناسبي را براي تلاش مشترك ايجاد مي‌كند. با سپري شدن عصر انديشه‌هاي الهادي، امروز يگانه پرستي و اعتقاد به ربوبيت مبدا هستي از جمله مشتركات انسانها در كره زمين است.

اين اعتقاد، راهگشاي بسياري از مشكلات در عصر حاضر خواهد بود، زيرا حقيقت، نور ايمان و اخلاق را وارد زندگي مي‌كند واو رااز تجاوز، زورگويي و بي عدالتي باز مي‌دارد و به سوي مهرورزي و خدمت به هم نوع رهنمون مي‌سازد.

اميد ديگر درك مشترك جهاني از منابع معرفتي است. گرچه عقل، تجربه و علم از منابع بزرگ و عظيم معرفتي هستند. ليكن تاريك انديشي قرون وسطي بخش عمده‌اي از جهان غرب رااز اين منابع مهم معرفتي محروم كرد.

عكس العمل حركت متحجرانه مزبور در بازداشتن مردم از دسترسي به علم و معرفت، به كنار گذاشتن منابع ديگر معرفتي يعني خدا و معرفت‌هاي ديني از زندگي بشر در غرب منجر شد.

معرفت‌هاي آسماني كه پيامبراني چون نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد (كه درود خداوند بر آنان باد) حاملان آن بودند، اما تفكرات الهادي رو به افول است و نقطه مشترك درخشان بشري در حال حاضرتوجه توامان به دين و دانش و علم و معنويت مي‌باشد و اين شروع مباركي است.

ازآموزه‌هاي متعالي ومهم پيامبران بزرگ الهي و مصلحان بشري نگاه شايسته به انسان و جايگاه رفيع او است. انسان صاحب كرامت و مهمترين كرامت او جانشيني خداوند در زمين است .

خداوند انسان را در زمين قرار داد تا به آباداني آن و بسط عدالت حمايت نمايد، از خودخواهي بپرهيزد و هيچ خدايي را جز پروردگار يكتا پرستش نكند.

ايمان و عمل صالح مي‌تواند نيك فرجامي را براي انسان در همين دنيا نيز به ارمغان آورد.

دستيابي به چنين امري تابع اراده ما و شمااست. مي‌توان بر مبناي فطرت مشترك بشري اين زندگي خوب را محقق ساخت.

از سوي ديگر غلبه سلطه نظامي، افزايش فقر و فاصله كشورهاي غني و فقير، توسل به زور و خشونت براي حل بحرانها، گسترش تروريسم به خصوص در شكل دولتي آن، اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي، غلبه ناراستي در تعاملات بين دول و ناديده گرفتن حق برابرانسانها و ملت‌ها در مناسبات جهاني از جمله بيم ها و تهديدها است.

ما معتقديم اين بيم‌ها و تهديدها اگر چه واقعي است اما جبري نيست و اراده مشترك انسان‌ها نه نتها مي‌تواند اين روند را تغيير دهد بلكه قادر است آن را به سوي حياتي سرشار از اميد و بهروزي سوق دهد. اين ازآموزه‌هاي آسماني ما است كه: خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‌دهد مگر آنكه آن قوم خود اراده، تغيير داشته باشند.( قران كريم سوره رعد آيه ‪(۱۱‬ چگونه مي‌توان بر جهان آينده تاثير گذاشت ؟
صلح، آرامش و نيكبختي براي تمام انسانها، چه وقت و چگونه محقق خواهد شد؟ اين‌ها سوالات اساسي پيش روي ما است. ما معتقديم نظم پايدار و مولد آرامش و صلح، آنگاه محقق خواهد شد كه بردو پايه عدالت و معنويت برپا شود.

هر چه جامعه بشري از عدالت و معنويت دور شود به همان نسبت به ناامني نزديك خواهد شد به طوري كه اندكي بحران ولو از جنس حوادث طبيعي نيز موجب بروز ناهنجاري‌ها و رفتارهاي غيربشري مي‌شود.

متاسفانه در جهان امروز تبعيض و فقر به نحو چشمگيري ديده مي‌شود.

تبعيض خود، بستر زايش كينه ورزي، جنگ و تروريزم است ريشه عموم اين پديده‌ها دوري از معنويت و بي‌عدالتي است .

عدالت از حقوق برابر، توزيع صحيح منابع در قلمرو حاكميت دولت ها، از تساوي آحاد بشر در برابر قانون و از احترام به قراردادهاي بين‌المللي سخن مي گويد، عدالت حق همه را در داشتن آرامش، صلح و زندگي شرافتمندانه به رسميت مي‌شناسد.

عدالت، زورگويي و رفتار دوگانه را نفي مي‌كند. عدالت مفهومي جذاب و مورد علاقه و توجه همه ملتها است. عقل و منطق در برابر عدالت خضوع مي‌كند به گفته دخت گرامي پيامبر اسلام (عدالت مايه آرامش و هماهنگي دلها است).

امروز دنيا منتظر چنين عدالتي است. اگر اراده انسان‌ها به اين خواست فطري پاسخ دهد عدالت ظهور پيدا خواهد كرد .

اين همان وعده الهي است كه همه انسانهاي پاك از همه اديان منتظرش هستند اگر گفتمان حاكم بر مناسبات جهاني، گفتمان عدالت و معنويت باشد صلح پايدار و آرامش تضمين مي‌شود و بر عكس اگر مناسبات جهاني منهاي عدالت و معنويت تعريف و از اخلاق تهي گردد آنگاه بسياري از سازوكارها براي ايجاد اعتماد و تحكيم صلح همچنان ناكافي و ناكارآمد خواهد بود .

اگر عده‌اي بخواهند با اتكا به قدرت نظامي و اقتصادي برتر، از حق بيشتري برخوردار باشند اين نه تنها صلح و آرامش به ارمغان نخواهد آورد بلكه موجب اشاعه مسابقه تسليحاتي و رشد فريبكاري و بيم و ناامني خواهد شد.

اگر روند جهاني براساس منافع گروه‌هاي كوچك از قدرت پيش برود بدون شك منافع بخش كثيري از مردم حتي در كشورهاي قدرتمند نيز حفظ نخواهد شد.

همانگونه كه در بحران‌ها و حتي حوادث طبيعي چون طوفان اخير نيز مشاهده شد.

پيام امروز ملت تمدن ساز ما به ملتها و دولت‌ها پيش به سوي آرامش و صلح پايدار براساس عدالت و معنويت است .

جمهوري اسلامي ايران حركتي برخاسته‌از فطرت پاك مردمي بود كه بر دو پايه معنويت و عدالت، اراده كردند تا كرامت، عزت و حقوق انساني خود را باز يابند.

انقلاب اسلامي رژيمي را سرنگون كرد كه با حمايت بعضي از مدعيان دمكراسي و حقوق بشر و از طريق كودتا توانسته بود در سايه اعمال اختناق، شكنجه و وابستگي ملت ما را ‪ ۲۵‬سال از پيشرفت و تعالي بازدارد.

جمهوري اسلامي ايران ظهور مردم سالاري حقيقي درمنطقه است . گفتمان ملت ايران توجه به حقوق انسانها و مطالبه آرامش، صلح، عدالت و پيشرفت در سايه يكتاپرستي براي آحاد بشر است .

جنگ، تجاوز و اشغال در سطح گسترده براي ‪ ۸‬سال‌از سوي رژيم صدام بر مردم ما تحميل شد و وحشتناك‌ترين سلاح‌هاي كشتار جمعي و شيميايي از سوي او عليه دو ملت ايران و عراق بكار گرفته شد .

به راستي اين تجهيزات را چه كساني در اختيار صدام گذاشتند؟
امروز سوال اساسي اين است، آنان كه امروز مدعي مبارزه با سلاح‌هاي كشتار جمعي هستند آن روز چه واكنشي دربرابر بكارگيري سلاح‌هاي شيميايي نشان دادند ؟
مردم دنيا گواهند كه جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصول انساني حتي در سخت‌ترين شرايط و در حالي كه بيشترين قرباني‌هارا مي‌داد به خود اجازه نداد از اين سلاح‌ها استفاده كند.

هزاران كلاهك هسته‌اي موجود در زرادخانه‌ها و برنامه‌هاي توسعه اين سلاح ها فضاي جديدي از اختناق و حاكميت جنگ افزار نظامي ايجاد مي‌نمايد و جامعه بشري و حتي شهروندان كشورهاي صاحب اين سلاح‌ها را تهديد مي‌كند.

امروز دولتي كه خود از سلاح اتمي استفاده كرده است و به توليد، انباشت و آزمايش گسترده آن ادامه مي‌دهد ودهها و شايد صدها هزارنفر از مردم عراق، كويت و حتي سربازان خود و نيروهاي متحد را هدف حملات نظامي با گلوله‌ها و بمب‌هاي اورانيومي قرار داده و به بيماريهاي صعب العلاج مبتلا نموده‌است و كساني كه به صراحت مفاد معاهده ان پي تي را نقض مي‌كنند، حاضر به امضاي معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي نشده‌اند و سلاحهاي كشتار جمعي در اختيار رژيم اشغالگر صهيونيستي قرار داده‌اند، نه تنها در پي جبران خطاهاي خود نيستند بلكه در حركتي زورمدارانه بر خلاف حقوق مصرح در معاهده ان پي تي در صدد منع دستيابي ساير كشورها به فناوري توليد انرژي صلح آميز هسته‌اي هستند .

تمام اين نابساماني‌ها و رفتارها ناشي از عدم حاكميت عدالت و معنويت در روابط برخي دولتهاي قدرتمند با ساير ملتها است .

بعد از ‪ ۱۱‬سپتامبر گروهي خاص و تندرو، متهم به اقدامات تروريستي شد هر چند كه هيچگاه توضيح داده نشد چرا با وجود سازمانهاي پيچيده امنيتي و اطلاعاتي از عملياتي بااين وسعت و دقت پيشگيري به عمل نيامد. چرا قدرتهايي كه تا ديروز با حمايت از اقدامات اين گروهها درافغانستان، خود را طرفدار مردم و حقوق بشر معرفي مي‌كردند امروز يكباره مخالف سرسخت آنان شده‌اند.

آيا كنترل از دست حاميان اصلي يعني همان قدرتهاي سلطه گر خارج شده است ؟
درصورت مثبت بودن پاسخ آيا بهتر نيست اين قدرتها در برخورد با جامعه جهاني راه صداقت در پيش گيرند و با ارايه مشخصات دقيق عناصر اصلي و شبكه حمايت مالي وتسليحاتي، ضمن پذيرفتن مسووليت اقدامات ضد بشري آنان، ملت ها و كشورها را در مبارزه صحيح، عالمانه و صادقانه با ريشه‌هاي تروريسم ياري نمايند.

مابايد به دنبال آرامش و صلح پايدار براساس عدالت و معنويت باشيم .

تروريسم و سلاحهاي كشتار جمعي دو تهديد بزرگ هستند كه جامعه جهاني بايد بشدت با آن مقابله كند، جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از بزرگترين قربانيان تروريسم و سلاحهاي شيميايي از دشواريهاي اين مقابله بخوبي آگاه است .

امروز مهمترين دشواري اين مبارزه آن است، كساني كه بايد در مقام متهم باشند خود را در مقام مدعي قرار مي‌دهند .

اما تهديد بزرگتر آن است كه قدرتهايي با اتكاء به زور و زر بخواهند فضايي از بي‌عدالتي و زورگويي را برجهان تحميل نمايند و در عين حال با اتكا به شبكه تبليغاتي خود را مدافع آزادي، دمكراسي و حقوق بشر نيز بخوانند.

مردم جهان به خوبي مي‌دانند در فلسطين اشغالي چه مي‌گذرد .

كودكان و زنان كشته مي‌شوند، نوجوانان به اسارت مي‌روند، خانه‌ها ويران و مزارع سوزانده مي‌گردد.

در چنين وضعي اگر مردم فلسطين مقاومت كنند به تروريسم متهم مي‌شوند اما رژيم اشغالگر كه به هيچ اصلي پايبند نيست و ترور جزو برنامه‌هاي روزانه اوست مورد حمايت دولتهايي كه اشاره كردم واقع مي‌شود.

آشكارتر بگويم تروريسم دولتي توسط مدعيان مبارزه با تروريسم حمايت مي شود.

چگونه مي‌توان از حقوق بشر سخن راند و در عين حال به صراحت انسانها را از حق مسلم آنها در دسترسي به دانش و فناوري در پزشكي، صنعت و انرژي محروم نمود و با زور و ارعاب از پيشرفت و تعالي بازداشت.

آيا باادعاي انحراف احتمالي به سوي اهداف نظامي و با تهديد به استفاده از زور مي‌توان جلوي پيشرفت علمي و صنعتي ملتها را گرفت ؟ ما پيشرفت و تعالي و رشد علمي در تمام زمينه‌ها را حق همه ملتها مي‌دانيم.

برخورداري از همه علوم و فنون و به خصوص فناوري صلح آميز توليد سوخت هسته‌اي، متعلق به همه كشورها و ملتها است و نمي‌توان با محدود كردن آن در دست عده‌اي خاص ضمن محروم كردن اغلب ملتها، و بهره‌برداري‌هاي عظيم انحصاري اقتصادي، از آن به عنوان ابزار سلطه نيز سود برد.

ما اينجا جمع شده‌ايم تا برمبناي منشور سازمان ملل متحد، پاسدار "حقوق بشر" باشيم و به بعضي قدرتها اجازه ندهيم كه بگويند "برخي كشورها از حق بيشتري برخوردارند" و "برخي حق ندارند از حقوق مشروع و قانوني خود نيز برخوردار باشند"، نبايد اجازه داد برخي در ابتداي قرن ‪ ۲۱‬با بازگشت به تفكر قرون وسطي، بارديگر مانع دسترسي جوامع به علم، فن‌آوري و پيشرفت شوند.

سازمان ملل متحد بايد نماد دمكراسي و حق برابر ملتها باشد. اگر ما از حق برابر انسانها در هر واحد سياسي سخن مي‌رانيم بايد از حق برابر ملتها در اين سازمان نيز سخن برانيم. اگر از اعمال حق حاكميت ملتها سخن مي‌گوييم بايد تمام كشورها بتوانند در روند دموكراتيك و با حقوق مساوي اين حق را اعمال نمايند.

سازمان ملل متحد آنگاه مي‌تواند منادي دموكراسي در جهان باشد كه خود مظهر دموكراسي باشد. يادآوري مي‌كنم "آرامش و صلح پايدار فقط و فقط بر مبناي عدالت و معنويت" برپا مي‌شود.

جمهوري اسلامي ايران نمادي از مردمسالاري حقيقي است. تمام مسوولان آن از رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا با راي مردم انتخاب مي‌شوند. جمهوري اسلامي ايران با برگزاري ‪۲۷‬ انتخابات سراسري در ‪ ۲۷‬سال اخير جامعه‌اي پرنشاط و پويا با مشاركت گسترده مردم و رقابتهاي متنوع سياسي را به نمايش گذاشته است .

جمهوري اسلامي ايران به دليل جايگاه كليدي و موثري كه در منطقه مهم و استراتژيك خاورميانه دارد وظيفه خود مي‌داند تا تلاشهاي همه جانبه و روز- افزون خود براي استقرار صلح و ثبات در اين منطقه را گسترش دهد.

"رژيم صدام" و "حكومت طالبان" هر دو ساخته و پرداخته قدرتهاي خارج از منطقه بودند و مردم عراق و افغانستان بخوبي مي‌دانند چه كساني موجب تقويت اين دو رژيم بودند. اكنون نيز راه استقرار امنيت و ثبات در منطقه، خروج نيروهاي اشغالگر و سپردن كامل حاكميت سياسي واقتصادي به مردم اين دو كشور است.

جمهوري اسلامي ايران همچون گذشته حمايتهاي همه جانبه خود از مردم عراق و افغانستان و پشتيباني از دولتهاي منتخب و برقراري نظم و امنيت در دو كشور را هرچه وسيعتر ادامه داده و همكاري و تعامل صميمانه با آنها را گسترش خواهد داد.

دستيابي به صلحي پايدار در فلسطين نيز بر پايه تن دادن به عدالت و رفع تبعيض‌ها ازطريق پايان دادن به اشغال سرزمين فلسطين، بازگشت تمامي آوارگان فلسطيني، مراجعه به آراء عمومي و تشكيل يك كشور مردمسالار فلسطيني به پايتختي قدس شريف امكان پذير خواهد بود.

امروز ملتها براي زندگي شرافتمندانه و سرشار از آرامش و صلح برپايه عدالت و معنويت، بيش از گذشته به همكاري و تعامل مثبت، صادقانه و سازنده نيازمندند.

بياييد در يك پيمان جمعي اين خواسته بر حق ملت هايمان را جامه عمل بپوشانيم.

در اينجا لازم مي‌دانم به رويكرد و طرح جمهوري اسلامي ايران در مساله هسته‌اي بپردازم.

تسليحات اتمي و اشاعه آن و اعمال آپارتايد در دستيابي به فناوري صلح - آميز هسته‌اي دو خطر عمده و در تقابل آشكار با آرامش و صلح جهاني است.

باتوجه به‌اينكه در ساليان گذشته اقدامي جدي توام با مكانيزم عملي براي اجراي كامل خلع سلاح و بخصوص اجراي مصوبات كنفرانس بازنگري "ان پي تي" در سالهاي ‪ ۱۹۹۵‬و ‪ ۲۰۰۰‬ميلادي به عمل نيامده‌است، لازم است مجمع عمومي به عنوان فراگيرترين نماد سازمان ملل متحد، كميته ويژه‌اي را براي تهيه و ارايه گزارش جامع پيرامون تدوين راهكارهاي عملي خلع سلاح كامل مامور نمايد.

اين كميته در خصوص چگونگي انتقال مواد و تكنولوژي و تجهيزات ساخت سلاح هسته‌اي به رژيم صهيونيستي برخلاف معاهده "ان پي تي" بررسي و راههاي عملي براي عاري‌سازي خاورميانه از سلاح هسته‌اي را ارايه نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بعضي كشورهاي قدرتمند با برخورد تبعيض آميز در دستيابي كشورهاي عضو "ان پي تي" به مواد و تجهيزات و فناوري صلح آميز هسته‌اي، در حال پي ريزي نظام آپارتايد هسته‌اي هستند.

ما نگرانيم كه با سلطه كامل بعضي كشورهاي قدرتمند بر منابع و فناوري انرژي هسته‌اي، و ممانعت از برخورداري كشورهاي ديگر، در آينده شاهد شكاف عميق بين كشورهاي قدرتمند و ديگران و تبديل آنها به كشورهاي روشن و تاريك باشيم.

متاسفانه در‪ ۳۰‬سال گذشته در مورد اجرايي كردن حقوق به رسميت شناخته شده كشورهاي عضو ان پي تي در دستيابي و بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته‌اي طبق ماده ‪ ،۴‬اقدام موثري بعمل نيامده‌است. بنابراين، لازم است مجمع عمومي از آژانس بخواهد مطابق ماده ‪ ۲‬اساسنامه خود، ضمن ارايه گزارشي از نقض هاي صورت گرفته در ممانعت ازاجرايي كردن اين ماده توسط كشورهاي مشخص و همچنين ارايه راهكارهاي عملي و اجرايي براي تحقق آن اقدام لازم به عمل آورد.

نكته‌اي كه مناسب است بدان توجه نماييم اين است كه استفاده صلح آميز هسته‌اي بدون دارا بودن چرخه توليد سوخت هسته‌اي واژه‌اي تهي از معناست.

نيروگاه هسته‌اي در يك كشور، اگر آن كشور را نيازمند هميشگي كشورهاي زورگويي كند كه براي پيشبرد مقاصد خود از هيچ اقدامي روگردان نيستند، چيزي جز وابسته كردن بيش از پيش خود و ملتش نيست.

هيچ دولت مردمي و وظيفه شناسي چنين كاري را خدمت به كشورش نمي‌شمارد.

سرگذشت نفت در كشورهاي نفت خيز تحت سلطه، تجربه‌اي است كه هيچ كشور مستقل و آزاد حاضر به تكرار آن نيست.

قدرت طلباني كه پيشرفت دانش و فن‌آوري را در كشورهاي مستقل و آزاد، به معناي شكست انحصار اين اهرم نيرومند قدرت مي‌دانند و بالندگي هيچ كشوري را نمي‌پسندند، تلاش فني سالم و زير نظارت ايران در مساله هسته‌اي را به عنوان گسترش سلاح هسته‌اي معنا مي‌كنند. اين يك خدعه تبليغاتي است.

جمهوري اسلامي ايران براي تعامل سازنده و گفت وگوي عادلانه پيشنهاد خود را با حسن نيت ارايه مي‌نمايد.

اما چنانچه برخي كشورها بخواهند كه با زبان زور و تهديد اراده خود را بر ملت ما تحميل كنند، قطعا در همه مسير حركتي خود در زمينه هسته‌اي تجديد نظر خواهد كرد.

اجازه دهيد، من به عنوان رييس جمهور برگزيده مردم ايران، اصول ديگري از طرح كشورم را در زمينه مسايل هسته‌اي بيان نمايم.

‪ -۱‬همانگونه كه بارها اعلام شده است ايران بر اساس مباني ديني حركت به سمت تسليحات هسته‌اي را جايز نمي‌داند.

‪ -۲‬جمهوري اسلامي ايران احياي معاهده "ان پي تي" و ايجاد كميته ويژه پيش گفته را اقدامي ضروري و اساسي براي مقابله با سلاح هاي هسته‌اي و رفع آپارتايد هسته‌اي مي‌داند.

‪ -۳‬چرخه توليد سوخت هسته‌اي در جمهوري اسلامي ايران به لحاظ فني متفاوت از چرخه سوخت در ساير كشورهاي بهره‌مند از فن‌آوري هسته‌اي نيست.

براين اساس جمهوري اسلامي ايران آماده است در اجراي پروژه غني سازي اورانيوم درايران و براي شفاف سازي و اعتماد سازي بطور جدي با بخش‌هاي خصوصي و دولتي ساير كشورها مشاركت نمايد واين گام مهم ديگري وراي همه ضوابط "ان پي تي" است كه جمهوري اسلامي صرفا جهت اعتماد سازي و روشنگري فعاليت هسته‌اي خويش آنرا پيشنهاد مي‌نمايد.

‪ -۴‬برپايه حق مسلم ايران براي دستيابي به چرخه توليد سوخت هسته‌اي، ادامه تعامل و مراوده دقيق و فني و حقوقي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، محور سياست هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است. مبادرت و استمرار مذاكرات با كشورهاي ديگر در چارچوب تعامل ايران با آژانس محسوب مي‌شود. براين اساس مسوولين مربوطه را مامورتهيه جزييات فني و حقوقي و رويكرد هسته‌اي ايران براساس رئوس ذيل كرده‌ام:
‪ -۴ -۱‬سوابق بين‌المللي دلالت برآن دارد كه قراردادهاي تامين سوخت هسته- اي قابل اتكاء و اعتماد نيستند و هيچ سند الزام‌آور بين‌المللي براي تضمين تامين سوخت هسته‌اي وجود ندارد و در موارد متعددي قراردادهاي دو جانبه در اين زمينه نيز بدلايل سياسي معلق و يا متوقف گرديده است.

بنابراين جمهوري اسلامي ايران در روند دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته اي، دريافت تضمين هاي عيني براي غني سازي اورانيوم در چرخه توليد سوخت هسته‌اي را حق مسلم خود مي‌داند.

‪- ۴ -۲‬همانگونه كه ايران در مذاكره با سه كشور اروپايي صادقانه به‌دنبال اثبات حقانيت فعاليت هسته‌اي خود در چارچوب مقررات "ان پي تي" و دستيابي به اعتماد متقابل بود، انتخاب طرفهاي مذاكره و تداوم مذاكرات با سه كشور اروپايي به تناسب ضرورت‌ها و مقتضيات همكاري با آژانس و پيرامون عدم انحراف فرآيند غني سازي اورانيوم به مقاصد غير صلح آميز در چارچوب مقررات "ان پي تي" صورت پذيرد. در اين زمينه طرح هاي مختلفي ارايه شده است كه در چارچوب مذاكرات قابل بررسي خواهد بود. ايران از نقش سازنده آفريقاي جنوبي و شخص جناب آقاي "امبكي"، رييس جمهور محترم آفريقاي جنوبي در روند حل و فصل موضوع هسته‌اي تشكر مي‌كند و با توجه به نقش فعال اين كشور در شوراي حكام آژانس، از مشاركت فعال اين كشور در گفت وگوها استقبال مي‌كند.

‪ -۴-۳‬از تداوم رويكردهاي تبعيض آميز نسبت به معاهده "ان پي تي" در قالب تمركز بر روي تكاليف كشورها و بي‌اعتنايي نسبت به حقوق آنها وفق معاهده "ان پي تي" جلوگيري شود.

اينجانب به عنوان رييس جمهوري اسلامي ايران به شما اطمينان مي‌دهم كشور عزيزم ايران تمام ظرفيت و توان خود را براي صلح و آرامش جهان، بر دو پايه عدالت و معنويت و دفاع از حقوق برابر انسان‌ها و ملت‌ها بكار خواهد گرفت و از طريق تعامل سازنده، به همكاري با جامعه جهاني براي مقابله با تهديد- هاي پيش رو اقدام خواهد كرد.

دوستان و همكاران عزيز نهايت آرزوي بشر از ابتدا، رسيدن به روزي بوده است كه عدالت، صلح، برابري ومحبت سرتاسر جهان را فراگيرد.همه ما مي‌توانيم در ايجاد چنين جهاني سهيم باشيم و آنگاه است كه وعده نهايي كه در تمام اديان الهي و دربيان مصلحان جهان آمده است محقق خواهد شد و آن ظهور انسان كاملي است كه وارث همه پيامبران و مصلحان بوده و جهان را در عدالت، آرامش و صلح كامل رهبري خواهد كرد.

اي خداي بزرگ، درظهور آخرين ذخيره خود، موعود امم، يگانه هستي و انسان كامل و پاك، همو كه جهان را پر از عدالت و صلح خواهد كرد تعجيل فرما و ما را از ياران و پيروان و تلاش گران در راه او قرار بده.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل سخنراني محمود احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016