یکشنبه 27 شهریور 1384

احتمال برگزاري نشست طيف علامه‌ي دفتر تحكيم، ايسنا

دبير تشكيلات طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت اظهار داشت: «شوراي مركزي تصميم قطعي خود را براي برگزاري نشست در 7 و 8 مهرماه در محل دفتر ادوار تحكيم وحدت گرفته است». اين در حالي است كه يكي ديگر از اعضاي شوراي مركزي معتقد است در مورد محل نشست اختلاف نظر وجود دارد.


«عبدالله مومني» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: خوشبختانه همه‌ي انجمن‌ها به ضرورت برگزاري نشست پي برده‌اند و مشكلات و محدوديت‌هاي ما را درك مي‌كنند. كمتر عضوي در دفتر تحكيم وحدت هست كه مصلحت و كليت مجموعه را مدنظر قرار دهد و به اهميت برگزاري انتخابات، ترميم تشكيلات و بازسازي روابط درون تشكيلات اهميت ندهد و اگر انتقادي باشد درون نشست اعلام مي‌شود.


وي افزود: خواسته‌ي ما با تمام وجود برگزاري نشستي است كه همه‌ي اعضاي دفتر تحكيم وحدت در آن شركت موثر داشته باشد. كل كنش و واكنش‌هاي ما معطوف به اين است كه نقش انجمن‌ها در روند تصميم‌گيري جريان دانشجويي بيشتر شود.


مومني اظهار داشت: وظيفه‌ي ما اين نيست كه براي هر دانشگاهي درخواست برگزاري نشست بدهيم، ما قبلا اعلام كرده بوديم كه شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با تمام وجود از برگزاري نشست در هر دانشگاهي كه انجمن آن توان برگزاري نشست و اخذ مجوز داشته باشد، استقبال مي‌كند. به نظر مي‌رسد نگاه به اخذ مجوز براي تحكيم توسط برخي انجمن‌ها ساده‌انگارانه شده است.


وي افزود: ما معتقديم اراده‌اي كه مانع برگزاري نشست دفر تحكيم است، اراده‌اي مافوق تصميم‌گيران وزارت علوم است و همان اراده‌اي است كه در طول سال‌هاي گذشته مانع برگزاري نشست‌هاي مستقل دفتر تحكيم وحدت شده است.


دبير تشكيلات طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت تصريح كرد: جمعي كه در تحكيم هستند هيچ‌كدام برنامه‌اي براي كانديداتوري نداشتند، بلكه از طرف شوراي عمومي دفتر تحكيم وظيفه‌ي تصدي شوراي مركزي به آنها تحميل شد كه در يك سال گذشته ايثارگرانه در راستاي پي‌گيري خواسته‌هاي دانشجويان ايفاي نقش كردند. طرح اين مساله كه اعضاي شوراي مركزي به دنبال قدرت هستند ناشي از عدم شناخت نسبت به اعضاي تحكيم و بي‌اطلاعي از روند و فضاي حاكم بر مجموعه است.


از سوي ديگر، «مجيد حاجي بابايي» عضو شوراي مركزي طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه «توافقي در مورد نشست بين اعضا حاصل نشده»، اظهار داشت: در مورد محل نشست بين اعضا اختلاف نظر هست اما اميدواريم در چند روز آينده تفاهمي بين فراكسيون‌ها حاصل شود تا زمان و مكان دقيق نشست مشخص شود.


وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه «براي برگزاري نشست تشكيل جلسه‌ي شوراي مركزي الزامي است» گفت: تا به حال جلسه‌ي شوراي مركزي تشكيل نشده است. به نظر من وقتي مجوزي براي برگزاري نشست در دانشگاه نمي‌دهند چاره‌اي جز بيرون رفتن از دانشگاه وجود ندارد اما بايد مقاومت صورت بگيرد و طبيعي است كه اگر موفقيت حاصل نشد بايد پيشنهاد جايگزين مورد بررسي قرار گيرد ولي نبايد براي گام نخست دانشگاه را به اين سرعت خالي كنيم.


وي افزود: شوراي مركزي دفتر تحكيم مي‌بايست تا قبل از ماه رمضان، نشست را برگزار كند و تعلل جايز نيست ولي با وحدت ايدئولوژيك روبرو نيستيم و تفاوت‌هاي هويتي در دفتر تحكيم مشاهده مي‌شود. بايد به وحدت استراتژيك بينديشيم، چرا كه وحدت ايدئولوژيك ممكن نيست ولي وحدت استراتژيك موجب حضور موثر و فعال جريان‌هاي مختلف درون شوراي مركزي دفتر تحكيم مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حاجي بابايي در پايان گفت: ما ضمن استقبال از تشكيل شوراي مركزي جديد درون اتحاديه به عنوان ضرورت، تمام اعضا و انجمن‌هاي اسلامي را به خويشتن‌داري دعوت مي‌كنيم و اميدواريم منافع جمعي و حفظ اتحاديه‌ي دفتر تحكيم بر منافع فراكسيوني و علايق شخصي غلبه پيدا كند و نهايتا با تدبير و درايت اعضا، زمان و مكان مورد توافق تمام فراكسيون‌هاي موجود اعلام شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احتمال برگزاري نشست طيف علامه‌ي دفتر تحكيم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016