جمعه 1 مهر 1384

شبكه‌ي تلويزيوني "ايران" امسال راه‌اندازي مي‌شود، ايسنا

* كردان همچنين از نصب يك هزار فرستنده‌ در اقصي نقاط كشور خبر داد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تلويزيون و راديو


علي كردان، طراحي اطلس رسانه‌يي، شبكه‌ي «ايران»، پروژه «1000 p »و تدوين جدول پخش يك ساله را از فعاليت‌هاي امور استان‌ها در 6 ماهه آتي برشمرد.

معاون امور مجلس و استان‌هاي صداسيما در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس تلويزيون ايسنا، با اشاره به طراحي اطلس رسانه‌يي متناسب با چشم‌انداز 20 ساله گفت: براي اين اطلس رسانه‌اي ابتدا اطلس فرهنگي استان‌ها جمع‌آوري شده و بيش از 2 هزار جلد كتاب و تحقيق درباره اطلس فرهنگي به دست آمده است.

وي ايجاد شبكه‌ي «ايران» را از دل اطلس رسانه‌يي دانست و افزود: اين شبكه رنگين كماني از فرهنگي ملي ماست.

كردان با اشاره به راه‌اندازي اين شبكه در سال جاري اظهار كرد: به لحاظ امكانات و فني، 90 درصد كار اين شبكه مهيا شده است.

وي با اشاره به پيوند اصلي هر فردي با موطن خود در اين شبكه ادامه داد: همه ايراني‌ها كه از مناطق خود در جاي چاي اين سرزمين ساكن هستند. مي‌توانند به مدت 1 تا 2 ساعت برنامه‌ي بومي منطقه خود را از اين شبكه دريافت كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كردان با ذكر محدود بودن امكانات دريافت رسانه در برخي مناطق گفت: با آماده شدن كارهاي مقدماتي پروژه 1000 P هفته ديگر 1000 فرستنده در اقصي نقاط كشور نصب مي‌شود. كه دريافت رسانه براي مردم استان‌ها را راحت‌تر مي‌كند.

وي از تدوين جدول پخش يك ساله به عنوان يك انقلاب رسانه‌اي ياد كرد و افزود: با اين اتفاق رسانه كاملا منضبط مي‌شود و مردم هم راحت‌تر آن چه را مي‌خواهند دريافت مي‌كنند.

معاون امور مجلس و استان‌هاي صداوسيما در پايان در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه اگر او در اين سمت نباشد اين پروژه‌ها ادامه مي‌يابد؟ گفت: ما هستيم. اما اگر هم نباشيم اين پروژه‌ها مراحل اجرايي خود را طي خواهد كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شبكه‌ي تلويزيوني "ايران" امسال راه‌اندازي مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016