شنبه 2 مهر 1384

وقت احتياطي رسيدگي به پرونده "بهروز گرانپايه" تجديد شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وقت احتياطي رسيدگي به پرونده بهروز گرانپايه، يكي از متهمين پرونده نظرسنجي به علت مرخصي قاضي پرونده تجديد و به زمان ديگري موكول شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قرار بود هفته گذشته وقت احتياطي رسيدگي به پرونده بهروز گرانپايه؛ عضو هيأت مديره موسسه نظرسنجي آينده و سردبير برخي روزنامه‌‏هاي توقيف شده در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شود، اما به اين دليل كه قاضي پرونده در مرخصي بسر مي‌‏برد, وقت احتياطي رسيدگي به اين پرونده تجديد و به زمان ديگري موكول شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بهروز گرانپايه كه مديريت موسسه ملي پژوهش افكار عمومي را نيز بر عهده داشت، در تاريخ 24 مهرماه سال 81 دستگير و مدتي را در زندان اوين سپري كرد.

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وقت احتياطي رسيدگي به پرونده "بهروز گرانپايه" تجديد شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016