دوشنبه 4 مهر 1384

علي افشاري به شش سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

حكم علي افشاري؛ عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، به دنبال تفهيم اتهاماتي كه از سوي مدعي‌‏العموم به علي افشاري نسبت داده شده بود، حكم وي صادر شد.
اتهامات نسبت داده شده به افشاري از سوي مدعي‌‏العموم شامل؛ اقدام عليه امنيت كشور در جهت براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي, اجتماع و تباني با گروه‌‏ها و افراد ديگر از جمله ملي‌‏مذهبي‌‏ها به منظور انجام اقداماتي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و برگزاري نشست‌‏هاي فراواني از جمله جلسه انسداد سياسي در دانشگاه صنعتي اميركبير, تحصن دانشجويان, غائله خرم‌‏آْباد و غيره ... كه همگي با برنامه‌‏ريزي وي صورت گرفته است, تبليغ عليه نظام و به نفع گروه‌‏هاي بيگانه, توهين و اهانت به مسوولان و مقامات رسمي كشور, نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي, دادن اطلاعات به عناصر بيگانه و تحريك نيروهاي مسلح به عدم انجام وظيفه بوده است كه موارد 3 و 2 اين اتهامات توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران محرز شناخته شده و افشاري در موارد ديگر تبرئه شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر همين اساس دادگاه انقلاب اسلامي تهران به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي و به دليل فعاليت دفتر تحكيم وحدت از مقطع حادثه كوي دانشگاه تا برگزاري نشست انسداد سياسي، افشاري را به پنج سال حبس تعزيري به جهت تبليغ عليه نظام، به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامي وي را به يك سال حبس تعزيري به استناد مواد 17 و 18 قانون مجازات اسلامي به عنوان متمم حكم تعزيري، وي را به پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم كرده است.

Copyright: gooya.com 2016