جمعه 8 مهر 1384

در هشتمين کنگره مشارکت، تشكيل سازمان جوانان جبهه مشاركت به تصويب كنگره نرسيد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

تغيير اساسنامه جبهه مشاركت ايران اسلامي به منظور ارتقاي شاخه جوانان به سازمان جوانان به تصويب كنگره نرسيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين طرح كه پيش‌‏تر توسط شاخه جوانان جبهه مشاركت تدوين شده و به تصويب شوراي مركزي اين حزب رسيده بود، موفق به اخذ سه پنجم آرا واجدين شرايط و 149 راي مورد نياز طبق اساسنامه نشد و به تصويب نرسيد.

Copyright: gooya.com 2016