سه شنبه 12 مهر 1384

حسين خداياري دانشجوي دانشگاه باهنر كرمان آبان ماه محاكمه مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

حسين خداياري، دانشجوي دانشگاه شهيد باهنر كرمان 26 آبان ماه محاكمه مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جلسه‌ي گذشته‌ي محاكمه‌ي اين دانشجو كه وكيل پرونده هم در آن حضور داشت به دليل عدم حضور قاضي تشكيل نشد.

وكيل مدافع اين دانشجو پيش از اين به خبرنگار حقوقي ايسنا گفته بود: بيش از دو سال از اخذ آخرين دفاع در پرونده‌ي موكلم سپري شده است و علي رغم مصرحات قانوني مبني بر اينكه منتهي عليه يك هفته پس از اخذ آخرين دفاع دادگاه بايد مبادرت به صدور راي كند، عدم صدور راي و تاخير دو ساله علت روشني ندارد و بنده موارد فوق را ضمن لوايح مكرر به دادگاه رسيدگي كننده اعلام كرده‌ام.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسين خداياري دانشجوي دانشگاه باهنر كرمان آبان ماه محاكمه مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016