یکشنبه 24 مهر 1384

دفتر سياسي جبهه مشاركت نسبت به آيين‌‏نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز نگراني كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي نسبت به محتوا و نحوه تدوين آيين نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي سياست‌‏هاي كلي نظام و همچنين كسري بودجه 9 هزار ميليارد توماني در سال 84 به عنوان اصلي‌‏ترين مشكل اقتصادي كشور، ابراز نگراني كردند.

سعيد شريعتي، مسوول كميته اطلاع‌‏رساني جبهه مشاركت ايران اسلامي در تشريح جلسه شب گذشته دفتر سياسي اين حزب، گفت: در اين جلسه پس از تبادل اخبار، گزارش جامعي از وضعيت اقتصادي كشور ارايه شد، اين گزارش كه شامل شاخص‌‏هاي كلان اقتصادي كشور و ميزان تحقق اركان بودجه سال 84 بود، حاوي اين نكته بود كه كسري بودجه 9 هزار ميليارد توماني احتمالي در سال 84 اصلي‌‏ترين مشكل اقتصادي كشور در شش ماهه آينده خواهد بود.
وي افزود: اعضاي دفتر سياسي معتقد بودند كه رويكردها و سياست‌‏هاي اقتصادي دولت و مجلس، افزايش نرخ تورم، بيكاري و كاهش رشد توليد ناخالص داخلي به طور روز افزون، اقتصاد كشور را تهديد مي‌‏كند.
به گفته شريعتي، اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت همچنين به بررسي موضوع آيين نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي سياست‌‏هاي كلي نظام توسط قواي سه‌‏گانه پرداختند و ضمن اظهار نگراني از رويه‌‏هاي خلاف قانون اساسي و مردم‌‏سالاري نسبت به محتوا و نحوه تدوين اين آيين‌‏نامه انتقاد كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت اين گونه اداره امور را در جهت كمرنگ كردن نقش نهادهاي انتخابي نظير مجلس و رياست جمهوري ارزيابي نمودند و خواستار اصلاح اين روند شدند.
به گفته شريعتي، نظر تفصيلي جبهه مشاركت در اين مورد متعاقباً اعلام خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016