سه شنبه 26 مهر 1384

به دنبال ۲۵ ماه بي حقوقي؛ كارگران نازنخ قزوين در مقابل مجلس تجمع كردند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

كارگران شركت ناز نخ قزوين در اعتراض به عدم دريافت 25 ماه حقوق خود در مقابل مجلس تجمع كرده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حدود 400 كارگر شركت نازنخ قزوين از شب گذشته در مقابل مجلس هفتم تجمع كرده‌‏اند .
آنان كه خواستار ملاقات با رييس مجلس هستند اعلام كردند با حداقل 18 سال سابقه كار اينك بلاتكليف مانده‌‏اند .
نماينده اين كارگران مشكل اصلي را واگذاري اين كارخانه به يكي از معاونان وزير صنايع و معادن در سال 73 و دو نفر از شركاي وي تحت عنوان خصوصي سازي ذكر كرد و گفت: از آن زمان كارگران دچار مشكل شده اند.
قدرت الله عليخاني، نماينده بويين زهرا وآوج در ميان تجمع كنندگان حضور يافت و آنها را به آرامش دعوت كرد.
پايان پيام
كارگران شركت ناز نخ قزوين در اعتراض به عدم دريافت 25 ماه حقوق خود در مقابل مجلس تجمع كرده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار پارلماني "ايلنا"، حدود 400 نفر از كارگران شركت نازنخ قزوين از شب گذشته در مقابل مجلس هفتم تجمع كرده‌‏اند .
آنان كه خواستار ملاقات با رييس مجلس هستند اعلام كردند با حداقل 18 سال سابقه كار اينك بلاتكليف مانده‌‏اند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نماينده اين كارگران مشكل اصلي را واگذاري اين كارخانه به يكي از معاونان وزير صنايع و معادن در سال 73 و دو نفر از شركاي وي تحت عنوان خصوصي سازي ذكر كرد و گفت: از آن زمان كارگران دچار مشكل شده اند.
قدرت الله عليخاني، نماينده بويين زهرا وآوج در ميان تجمع كنندگان حضور يافت و آنها را به آرامش دعوت كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'به دنبال ۲۵ ماه بي حقوقي؛ كارگران نازنخ قزوين در مقابل مجلس تجمع كردند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016