چهارشنبه 27 مهر 1384

آصفي: جنایات جنگی صدام در حمله به ایران و کویت باید در دستور کار دادگاه قرار گیرد، مهر

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما از آغاز بکار دادگاه محاکمه صدام بعنوان فردی که در طول سالهای متمادی حکومت دیکتاتوری و راه اندازی دو جنگ بزرگ در این منطقه ، مرتکب جنایت علیه بشریت و بویژه بر ضد ملتهای عراق ، ایران و کویت گردیده استقبال می کنیم .
به گزارش خبرگزاری"مهر"، دکتر اصفی اضافه کرد: امید می رود تا اجرای عدالت توسط این دادگاه التیام آلام خانواده های قربانیان و خسارت دیدگان از جنایات صدام باشد وهم درس عبرتی برای سایر زورگویان باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران در موارد اتهامی مطرح شده علیه دیکتاتور سابق عراق به راه انداختن دو جنگ خونین و خسارت بار علیه ملتهای ایران و کویت از اتهامات مهم عیه صدام است که بایستی حتما دردستور کار این دادگاه قرار گیرد و در این ارتباط رایزنی ها و اقدامات مقتضی از سوی جمهوری اسلامی ایران در جریان می باشد که از جمله مهمترین آنها تهیه دادخواستی در ارتباط با جنگ هشت ساله عراق علیه ایران است که رسما به این دادگاه تسلیم خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016