چهارشنبه 27 مهر 1384

روش های جديد برای محدود کردن معترضان و سانسور اينترنت در ايران، گزارشگران بدون مرز

اقدامات اخير دستگاه اجرايي ايران نشانگر تمايل به تشديد کنترل بر روی شبکه اينترنت است. شرکت ايراني دلتا گلوبال برنده ی مناقصه ای ست که بايد سيستم جديدی از مسدود سازی بر روی وب را به اجرا بگذارد. گزارشگران بدون مرز اين روش آزادی ستيزانه کنترل شبکه اينترنت را محکوم مي کند و متذکر مي شود که ايران به شکل فعالي در مباحث هدايت اينترنت که در چارچوب مباحث جامعه جهاني اطلاعاتي برگزار مي شود شرکت دارد.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " اين اقدامات از يک سو سختگيری ايدئولوژيک حاکميت جمهوری اسلامي ست که خواست رئيس جمهور جديد ايران محمود احمدی نژاد برای در دست گرفتن متمرکز کردن قدرت و سانسور و از سوی ديگر نشان از درگيری و جنگ قدرت در درون جناح محافظه کاران است. مسدود سازی سايت بازتاب که توسط نزديکان آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي هدايت مي شد، از نشانه های اين درگيری است. ما همچنين نگران اقدامات شرکت ايراني دلتا گلوبال هستيم که در صورت صحت گفته های يکي از رهبران آن، مسدود سازی و سانسور اينترنت در ايران تشديد و متمرکز خواهد شد و اين خبری ناگوار برای وبلاگ نويسان و کاربران ايراني است."

رحيم معظمي عضو هيئت مديره شرکت دلتا گلوبال در ۱٨ شهريور ماه سال جاری اعلام کرده است که "شركت دلتا گلوبال برنده‌ى مناقصه‌ى شده است که نهاد دولتي ديتا براى ايجاد پايگاه مركزى فيلترينگ برگزار كرده است" وی ههمچنين اعلام کرده است که شرکت وی با ايجاد پايگاه مركزى فيلترينگ سراسر كشور را تحت پوشش قرار مى‌دهد و همچنين از اعمال سليقه در فيلتر كردن سايت‌ها جلوگيرى و به "هرج و هرج" در عرصه مسدود سازی پايان داده مي شود، ايشان مدعي شده است که با روش شرکت دلتا گلوبال ‌طی ۵ روز همه فيلترشکن ها مسدود میشوند.

در حال حاضر در ايران مسدود سازی با استفاده از تکنولوژی "smart filter" متعلق به شرکت امريکايي Websense انجام مي گيرد. اين شرکت اعلام کرده اند که مقامات ايران بدون داشتن گواهينامه از اين نرم افزار استفاده مي کند. مسدود سازی سايت ها در ايران بشکل منسجمي انجام نمي گيرد و تا حدودی بستگي به شرکت های خدامات دهنده ی اينترنتي دارد. به گونه ای که ممکن است سايتي توسط شرکتي مسدود و در مکان ديگری همان سايت قابل دسترسي باشد.

در ماه های اخير دست کم چهار سايت زنان در ايران که به مسائل و حقوق زنان مي پرداختند توسط دستگاه سانسور مسدود شدند. ساطت های : زنان ايران http://www.womeniniran.org/ ، کانون زنان ايران http://irwomen.com ، تريبون فمينيستي www.iftribune.com و زنان، ايران، جهان www.womeniw.com از جمله اين سايت ها هستند. فعالان زن ايراني با انتشار طوماری به اين سانسور اعتراض کرده اند
http://new.petitiononline.com/womeno/petition.html

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از سوی ديگر در تاريخ ٢٠ مهر ماه سايت بازتاب Baztab.com توسط دستگاه قضايي مسدود شد. اين سايت متعلق به محسن رضايي يکي از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از نزديکان آيت اله خامنه ای است و از حمايت و همکاری سرويس های اطلاعاتي ايران نيز بهرمند مي شد. بازتاب به انتشار اخباری افشاگرانه برای دولت ايران اقدام مي کرد. بنا بر گفته ی فواد صادقي مدير مسئول بازتاب علت مسدود شدن موقت اين سايت "شکايت دبيرخانه ی سابق شورای عالي امنيت ملي به خاطر انتشار اخباری در باره ی مذاکرات اتمي ايران" است
مسدود کردن اين سايت نشانگر آغاز جنگ قدرت در ميان جناح محافظه کاران يعني طرفداران جناح آبادگران رئيس جمهور احمدی نژاد و طرفداران آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي است. به نظر مي رسد که اين درگيری با هدف به دست گيری سکان اصلي حاکميت توسط احمدی نژاد و نظاميان حامي وی برای به قدرت رساندن آيت اله مصباح به جای علي خامنه ای است.

دور دوم مذاکرات جامعه جهاني اطلاعات در تئنس در فاصله ی ٢٥ تا ٢٧ آبان ماه در تونس برگزار مي شود ايران به نفع پايان دادن به سلطه امريکا و برای " نوع ديگری از هدايت اينترنت " اعلام موضع کرده است.

Copyright: gooya.com 2016