دوشنبه 9 آبان 1384

به اتهام هتاكي و نشر اكاذيب يك دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف محاكمه شد، ايسنا

سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
1384/08/09
10-31-2005
10:01:20
8408-03674: کد خبرخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


دادگاه رسيدگي به اتهامات يك دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف در شعبه‌ي 101 دادگاه عمومي استهبان برگزار شد.

محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: آقاي مبشري از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف كه زمان انتخابات رييس ستاد انتخابات يكي از كانديداها بوده است با شكايت شوراي نگهبان و اتهام هتاكي و نشر اكاذيب در دادگاه عمومي استهبان محاكمه شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه موكلش از سوي دادگاه رسيدگي كننده به پرونده تبرئه شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'به اتهام هتاكي و نشر اكاذيب يك دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف محاكمه شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016