سه شنبه 1 آذر 1384

ترجمه ترانه "گنجشکک از راه رسيد" از آثار "فيروز" خواننده شهير لبنانی، به ياد ياسر عرفات، همنشين بهار

به یاد یاسر عرفات

فيروز، خواننده شهير لبنانی
فيروز، خواننده شهير لبنانی

ترانه‌ زیبای «گنجشک از راه رسید»، یکی از بهترین آثار «فیروز» خواننده شهیر لبنانی است که در کشورهای عربی به ویژه فلسطین، بسیاری از مردم زمزمه می کنند. این ترانه همانند «مرغ سحر ناله سرکن» با خاطره های بسیار همراه است، و تا همیشه می ماند.

در سالگرد مرگ مشکوک یاسر عرفات، به یاد رنج و شکیبائی او، ترجمه بخش اصلی این ترانه را تقدیم می کنم.
ـــــــــــــــــــــــ

رجعت العصفورة

رجعت العصفورة تعشش بالارمیل
و السوسني رجعت تزهر من جديد
إجت الشتويي تجمعو العشاق
رجعت المدارس أطفال کلجوعيد
و طلع السماق و مد جنا حوا
بس اللي راحوا راحوا
بالدفاتر عندي أسامي غياب
أصحابا تركوها صارت بلا صحاب
يوسف الكندرجي صبحي بياع الكاز
و أمين البواب اللي القتل عالی الباب
أساميهن عندي و هني راحوا
و كل اللي راحوا راحوا
قالوا كتير و كتبوا كتير
و مراكب دمع و عواطف حرير
وصلت القصايد لآخر الدنيي
القصايد المجروحة لآخر الدنيي
قالوا تهدم وطن الهدير
وطن الزمان اللي علم و بني
و بكيت الدنيي بكيت الدنيي
لكن رح نرجع رح نرجع رح نرجع
رح نرجع من حرايق رح نرجع من شوارع
هدمتها المدافع رح نرجع رح نرجع
و لبنان الحقيقي جايي لبنان البساطة جايي
تايشيل الوجوه المصبوغة الوعود المدموغة
و ياخدهن الشتي
بفيي البواب عم تكبر الطفولة
عم تكبر البطولة عم تلمع الساحات
يا وطني العظيم نهر الفرح والع
و بضو الفجر الطالع تتوهج الحياة

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


گنجشک در جستجوی لانه خویش بر درخت «ارمیل» از راه رسید
و سوسن از نو در پی شکوفه زدن چهره برافروخت
با آمدن آخرین باران زمستانی عاشقان گردآمدند
کودکان مانند بوته های نورسته بهاری به مدارس باز گشتند
امّا... امّا چه زود به خاک افتادند و پرپر شدند
اسامی غائبین را هنوز در دفترم دارم
دوستانی که مدرسه را ترک کردند و مدرسه تنها شد.
...آنها در آستانهِ در مدرسه به خاک و خون غلطیدند...

***

گفتند، گفتند، و باز هم گفتند: نابود شد وطن...نابود شد وطن از دست رفته امان... امّا... امّا با وجود این همه بلا، ما باز خواهیم گشت...
از میان آتش باز خواهیم گشت. باز خواهیم گشت. باز خواهیم گشت.
از میان کوچه ها باز خواهیم گشت و حتی نخواهیم پرسید چه وقت، ما باز خواهیم گشت...

***
روز افشا شدن چهره های ظاهرفریب و وعده های دروغین...فرا خواهد رسید... و ابرها بارور می شوند...
ای میهن کبیرم ای وطنم، رود شادی سرخ، و زندگی تابناک خواهد شد.

[ترانه «گنجشک از راه رسيد»، از «فيروز» را از اينجا بشنويد]

Copyright: gooya.com 2016