جمعه 4 آذر 1384

اعلام موجوديت كميسيون دفاع از حقوق زنان دفتر تحكيم وحدت، ادوار نيوز

ادوارنيوز: در نشست ديروز شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت بنا به پيشنهاد دانشگاه‌هاي علامه طباطبائي، الزهرا و دانشكده اموراقتصادي، شوراي عمومي با شكل‌گيري «كميسيون دفاع از حقوق زنان دفتر تحكيم وحدت» موافت كرد.

محمد هاشمي، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در گفتگو با ادوارنيوز با اعلام اين خبر هدف از تشكيل اين كميسيون را پيگيري مطالبات بخش عظيمي از جامعه دانشگاهي و پيوند بهتر جنبش دانشجويي با جنبش زنان دانست.

وي گفت: همواره اين ضرورت احساس ميشد كه دفتر تحكيم وحدت به عنوان فراگيرترين تشكل دانشجويي بايد پيگيري مطالبات زنان را در دستور كار قرار دهد. در پي پيشنهاد و مذاكره تعدادي از دختران دانشجوي اتحاديه با اعضاي شوراي مركزي و بهره‌مندي از فرصت ايجاد شده پس از آغاز به كار دور جديد فعاليت‌هاي دفتر تحكيم اين موضوع به عنوان اولويت مورد توجه قرار گرفت.

لازم بذكر است اين كميسيون روز گذشته با صدور بيانيه‌اي رسمي كار خود را آغاز كرد.

در اين بيانيه آمده است:

دوستان:

همه ساله بيست و پنجم نوامبر بعنوان يادبود خواهران ميرابل اهل جمهوري دومينيكن كه در چنين روزي در سال 1960 متعاقب مبارزه عليه حكومت مستبدانه تروخيلو به دستور وي به قتل رسيدند، به نام «روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان» گرامي داشته ميشود. اين خواهران كه از آنان با لقب «پروانه‌هاي فراموش نشدني» ياد مي‌گردد مظهر مقاومت و مبارزه عليه قرباني كردن زنان هستند. شايسته ديديم به اين مناسبت آغاز بكار «كميسيون دفاع از حقوق زنان دفتر تحكيم وحدت» را به اطلاع دانشجويان عزيز، فعالين حقوق بشر، آزاديخواهان و مبارزان احقاق حقوق زنان برسانيم.

ما آرمان شهر طلب نمي‌كنيم، ما حيثيت و شرافت انساني خود را كه با آن زاده شده‌ايم ولي در هجوم نابرابري‌ها، خشونت، اجبار و تحكم فرهنگ مردسالار به محاق فراموشي سپرده شده مطالبه مي‌كنيم. مي‌خواهيم تلاش كنيم خواب در چشماني كه بر تهاجم خاموش عليه تحصيل آزادانه، اشتغال، انتخاب همسر، انتخاب پوشش، محل سكونت و مليت زنان بسته شده بشكند. ميخواهيم گوهر انساني زن را رسته از تقيد يكهزار و اندي ساله به يادها آوريم.

هدف ما همياري در ساختن دنيايي است عاري از هرگونه تبعيض جنسيتي، نژادي، قومي و طبقاتي. ما مي‌خواهيم دنيايي بسازيم آزاد، كه در آن همه انسان‌ها بدور از هرگونه تحميل و خشونت زندگي كنند. دنيايي بر پايه عدالت و همبستگي كه در آن شرافت افراد محترم باشد، حكم اعدام منسوخ و شكنجه و رفتار اهانت‌بار و تحقيرآميز ممنوع شده و تجاوز جنسي جنايتي عليه فرد و جامعه انساني شمرده شود.

ما هراس‌آلود از رشد دهشتناك بنيادگرايي، تبعيض و تفكيك جنسيتي؛ دردمند از اعمال خشونت شايع فيزيكي، رواني، جنسي، جسمي و تهديد و تحقير زن در ساخت خانواده و خشمگين از محروميت‌هاي اجتماعي، مالي، حقوقي و سياسي زنان در جامعه، نيز شاهد بوديم كه حكومت عليرغم خواست زنان آزاديخواه جهت پيوستن به ميثاق‌هاي بين‌المللي نه تنها چنين نكرد بلكه همواره مسئوليت خود در قبال اين نيمه پردرد شهروندان را ناديده انگاشته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما مصرانه معقتديم را ه دمكراسي‌خواهي از مسير جنبش زنان مي‌گذرد و عدم توجه به اين امر دستيابي به جامعه مدني را ناممكن مي‌سازد. ما جنبش‌هاي اجتماعي و مدني را فرا مي‌خوانيم كه در كنار ما بايستند تا ارزشهايمان امكان تحقق پيدا كند. مردان را به همكاري فرا مي‌خوانيم تا در كنار هم روابطي بر پايه برابري و احترام ايجاد كنيم و جهاني مبتني بر آزادي، عدالت و صلح بسازيم. از مردان مي‌خواهيم با الگوي مردانگي موجود به مبارزه برخيزند، به خشونت عليه زنان پايان دهند و شخصاً بدرفتاري با آنان را محكوم كنند.

مجموعه دانشجويي دفتر تحكيم وحدت با صبغه آزاديخواهي و آرمان‌طلبي پتانسيل تجميع و تحريض فعالين حقوق زن را داراست و ما ميخواهيم با تكيه بر ظرفيت‌هاي موجود در مجموعه و نيز عينيت نياز به ارتقاء سطح آگاهي عمومي نسبت به مسائل و معضلات زنان، گامهاي اوليه طي اين طريق را بسپاريم. در كنار برادرانمان در مجموعه دفتر تحكيم وحدت جهت احقاق حقوق برابر و انساني براي زنان و مردان جامعه‌مان خواهيم كوشيد و دست ياري آناني كه دغدغه رهايي از چنگال ستم و استبداد را دارند و در اين راه مي‌كوشند خواهيم فشرد.

كميسيون دفاع از حقوق زنان
دفتر تحكيم وحدت
نشست انتخاباتي تكميلي ـ 3 آذر 1384

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام موجوديت كميسيون دفاع از حقوق زنان دفتر تحكيم وحدت، ادوار نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016