جمعه 4 آذر 1384

سوسن شريعتي: بايد جلوي كج روي و آلودگي را در راه شريعتي بگيريم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - قزوين
سرويس: سياسي

مراسم بزرگداشت انديشه و شخصيت دكتر علي شريعتي در دانشگاه بين المللي امام خميني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، «سوسن شريعتي» در اين همايش گفت: شريعتي از شناخت قومي و قبيله‌يي گريزان بود و بايد شناخت ما از او هم در قالب يك انسان آگاه باشد.

وي افزود : بايد جلوي هر گونه كج روي و آلودگي را در راه پر ازدحام شريعتي بگيريم و همه‌ي كساني كه خود را در نسبت مستقيم با اين راه مي‌دانند خود را مامور به رفع اين معضل كنند.

فرزند مرحوم شريعتي، نگاه وي را مبتني بر خود آگاهي دانست و گفت: شريعتي انسان را مسوول ساختن خود و اجتماع مي‌داند.

وي افزود: در باور شريعتي دين بايد به نيازهاي او پاسخ دهد و التيام بخش دردهايش باشد.

سوسن شريعتي تاكيد كرد: او همچنان آرمان گرا و در جستجوي مدينه‌ي فاضله است و اگر ما پيوند مستقيم بين زيست و تفكر او بيابيم از شبيه شدن به اين يا آن پرهيز خواهيم كرد و در مسير درست قرار مي‌گيريم.

«علي قاسمي‌»، نويسنده و ويراستار نشر قصيده سرا هم در اين مراسم گفت: شريعتي اسلام را بستري براي نهضت‌هاي اجتماعي زمانه‌ي خود تبديل كرد.

وي افزود: او اسلام را به متن جامعه آورد و آن را از فرهنگ به ايدئولوژي تبديل كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي انديشه‌ي شريعتي را معطوف به تغيير دانست و گفت: او با تقدم اخلاق بر هستي شناسي توانست كاري كند كه رابطه با خدا از دو وجه عين و ذهن فراتر رود.

اين نويسنده تضاد مورد نظر شريعتي را در جامعه ايران‌، تضاد سنت و مدرنيته دانست و گفت: او معتقد بود جامعه‌ي ما از لحاظ تقويمي‌ و زماني در قرن بيستم اما از نظر كيفي در قرون وسطي است.

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سوسن شريعتي: بايد جلوي كج روي و آلودگي را در راه شريعتي بگيريم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016