شنبه 5 آذر 1384

آغاز فصلي سرد برای روزنامه نگاران ايران، گزارشگران بدون مرز

مهر و آبان امسال به شکلي ويژه برای روزنامه نگاران ايران ماه هايي سياه بود. موجي از احضار و بازجويي و دادگاه و محاکمه مطبوعات و روزنامه نگاران توسط دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات، آغاز قصلي سردی را خبر مي دهد. گزارشگران بدون مرز اين موج تهاجم تازه به آزادی بيان ومطبوعات را محکوم مي کند.

ما از وزارت اطلاعات مي خواهيم که هر چه سريعتر به آزار و تهديد و احضار های متعدد روزنامه نگاران پايان دهد. اين غير قابل پذيرش نيست که سرويس های امنيتي يک کشور به روزنامه نگاران ديکته کنند که چه چيز هايي را بايد بنويسند. احضار ها اخير شامل ده ها روزنامه نگار است که از برخي از آنها علاوه بر تهديد خواسته اند که از دولت احمدی نژاد انتقاد نشود و يا در باره ی مسائلي چون بحران هسته ای مطالب تائيد نشده توسط مقامات رسمي را منتشر نسازند.

گزارشگران بدون مرز بدون مرز خواهان آزادی فوری روزنامه نگار مادح احمدی و مسعود باستاني است که از تابستان گذشته به شکل خودسرانه دستگير شده اند. دستگاه قضايي بايد به دستگيری روزنامه نگاران تحت بهانه های مختلف پايان دهد. در باره حشمت اله بهادری عکاس خبرنگاری که توسط يکي از ماموران انتظامي مضروب و روانه ی بيمارستان شده است، ما از رئيس پليس تهران مي خواهيم که به تعهدات خود برای معرفي و مجازات مهاجم عمل کند.

مادح احمدی روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از نشريات محلي در ٦ شهريور ماه دستگير شد. علت دستگيری اين روزنامه نگار اعلام نشده است، اما وی در حال تحقيق در باره ی کشتار مردم روستای قارنا دردهه شصت بود. مدارک و اسناد و دست نوشته های ايشان توسط ماموران انتظامي به هنگام دستگيری ضبط شده است. اين روزنامه گار در دادگاهي با زمان نا مشخص و بدون حضور وکيل مدافع به يکسال زندان و ٥٠ ضربه شلاق برای يکي از اتهاماتش محکوم شده است. وی قرار بود که در اول آذر ماه با سپردن وثيغه آزاد از زندان شود که با مخالفت دادگاه اين آزادی به تاخير افتاده است. بنا بر آخرين خبر دادگاه برای وی مبلغ ٥٠ ميليون تومان وثيغه صادر کرده است که خانواده از پرداخت آن ناتوان است. مادح احمدی در اعتراض به اين بي عدالتي در زندان مريوان از روز سه شنبه اول آذر ماه دست به اعتصاب غذا زده است. و برای نشان دادن تصميم قاطع خود دهانش را دوخته است. بنا بر گزارشاتي که بدست ما رسيده است وی از شرايط جسماني مساعدی بهرمند نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسعود باستاني روزنامه نگار زنداني در اراک از سوی دادستان اراک ممنوع نامه شده است. همسر اين روزنامه نگار زنداني اعلام کرده است در پي پس گرفتن شکايات از روزنامه ندای اطلاحات که اتهامات و علت اصلي محکوميت باستاني است، دادستان از نوشتن اعتراض نامه به قاضي پرونده توسط اين روزنامه نگار ممانعت به عمل مي آورد. اين روزنامه نگار همچنان بدون علت محکوميت باپد در زندان بماند. مسعود باستاني همکار روزنامه های اعتماد ، توسعه و روزنامه ی توقيف شده ی جمهوريت يکي از فعالترين روزنامه نگاراني بود که به گزارشدهي مداوم در باره ی همکارش اکبر گنجي مي پرداخت. روز دوشنبه سوم مرداد ماه در مقابل بيمارستان ميلاد به هنگام تحت پوشش خبری قرار دادن تجمعي برای آزادی اکبر گنجي دستگير شد. دو هفته بعد از زندان اوين آزاد اما به او گفته شده بود که هفته بعد بايد خود را به دادسرای اراک معرفي کند، مسعود باستاني از آن تاريخ در زندان اراک و در بند زندانيان عادی در بازداشت بسر مي برد.

بيست و پنج آبانماه حشمت الله بهادری عکاس روزنامه پیروزی و سایت خبری تبیان در هنگام انجام وظيفه اش توسط يکي از ماموران انتظامي مستقردر ورزشگاه آزادی، مورد ضرب و شتم قرارگرفت و بشدت مجروح شد. حشمت الله بهادری که ازناحیه گردن و نخاع آسیب شدید دیده بوددر بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آتیه بستری شد که خوشبختانه وضعيت سلمت اش بسرعت روی به بهبود نهاد. رئيس پليس تهران متعهد شده است که مامور خاطي معرفي و مجازات شود. اين عکاس و خبرنگار از حمايت وسيع همکاران خود بهرمند شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آغاز فصلي سرد برای روزنامه نگاران ايران، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016