یکشنبه 13 آذر 1384

كروبي: فعاليت‌هاي اعتماد ملي در چارچوب قانون اساسي، آرمان‌هاي امام و مردم‌سالاري است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

مهدي كروبي در همايش « مدرس، مجلس و قانون» با اشاره به اهميت چنين جلساتي ابراز اميدواري كرد كه جلسات ديگري نيز در اين راستا برگزار شود و نخبگان سياسي گردهم آيند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران،ايسنا، دبيركل حزب اعتماد ملي با اشاره به ويژگي‌هاي شخصيتي مرحوم مدرس گفت: مرحوم مدرس در ابتدا به عنوان يك ناظر در مجلس حضور پيدا كرد ولي در دوره‌هاي بعد با انتخابات و آراي مردم به مجلس رفت، چون به راي مردم اعتقاد داشت و مردم براي او داراي اهميت بودند.

كروبي گفت: در آن زمان شايد چندان نظارت مهم نبود و مانند امروز نظارت همه‌كاره نبود، در آن زمان فقط نظارت اسلامي و فقهي بود و مانند اكنون حرف اول را نمي‌زد.

رييس مجلس ششم در ادامه با اشاره به ساده‌زيستي مدرس گفت: حضرت امام نيز در سخنراني‌هاي خود به ويژگي‌ها و رشادت‌هاي مدرس اشاره مي‌كردند و وي را مورد تجليل و تكريم قرار مي‌دادند. مدرس به آراي مردم و حكومت ديني توجه داشت و وظيفه‌ي خود را دفاع از مردم مي‌دانست و در مقابل طوفاني كه زمام امور را به دست گرفته بود، ايستادگي مي‌كرد. در ارتباط با دفاع از حق مردم نيز كوچكترين كوتاهي نمي‌كرد.

وي گفت: مدرس در موقع فشار، روحيه و اقتدار خود را حفظ مي‌كرد كه نمونه آن، دفاعي بود كه از ميرزا كوچك خان جنگلي انجام داد. سردمداران امور سعي مي‌كردند ميرزا را يك ياغي و آشوبگر معرفي كنند، ولي مدرس در برابر اين توطئه ايستاد و از ميرزا دفاع جانانه‌اي كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبير كل حزب اعتماد ملي در ادامه گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني(ره) با انتشار عكسشان در اسكناس‌ها مخالف بودند و مي‌فرمودند از عكس‌هاي ديگري چون مرحوم مدرس استفاده شود كه اين امر بيانگر اهميت شخصيت مرحوم مدرس در ديدگاه امام است. امام در زمان خود نيز تاكيد مي‌كردند كه از عكس‌شان چندان استفاده نشود، ولي بعضي از افراد چندان به اين صحبت توجه نكردند.

كروبي در پايان با اشاره به فعاليت‌هاي حزب اعتماد ملي گفت: من از تمام دوستاني كه در اينجا هستند درخواست مي‌كنم ديدگاه‌هاي خود را در ارتباط با فعاليت‌هاي اين حزب و هم‌چنين انتشار روزنامه و راه‌اندازي كانال ماهواره‌يي به ما منتقل كنند. تمامي فعاليت‌هاي ما در چارچوب قانون اساسي، آرمان‌هاي حضرت امام، مردم و مردم سالاري است.

Copyright: gooya.com 2016