دوشنبه 14 آذر 1384

احمد زيدآبادي: خودسازي و نهضت بازگشت به شخصيت در ميان نيروهاي سياسي ضروري است، ايلنا

- جنبش دانشجويي به سمت رفتارهاي رمانتيك‌‏گونه پيش نرود

تهران- خبرگزاري كار ايران

احمد زيدآبادي، گفت: دانشجويان براي انجام فعاليت‌‏هاي درست سياسي بايد ابتدا از طريق آشنايي با روانشناسي رشد، ويژگي‌‏ها و علقه‌‏ها و خواسته‌‏هاي خود را بشناسند چرا كه از اين طريق مي‌‏توان به انجام فعاليت‌‏هاي منطقي و روابط جمعي مسالمت‌‏آميز دست يافت.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، احمد زيدآبادي در سمينار" جامعه، جنبش دانشجويي، دموكراسي" كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي و دانشگاه تهران در تالار ابن‌‏خلدون اين دانشكده در سخناني با عنوان" جنبش دانشجويي و شرايط نوين ايران" ضمن انتقاد از وضعيت آلودگي هواي شهر تهران و تاثير آن بر فشار روحي و رواني شهروندان، گفت: اين آلودگي به هواي شهر ختم نمي‌‏شود بلكه فضاي سياسي كشور ما هم به همين اندازه آلوده است و ما در آن فضا تنفس مي‌‏كنيم، البته در تحليل دلايل آلودگي ‌‏هواي شهر تهران مي‌‏توان اين مشكل را به افراد مختلفي نسبت داد؛ مثلا مي‌‏توان آن را به آقامحمدخان قاجار نسبت داد كه از قريه‌‏اي خوشش آمد و آن را پايتخت كرد و ملاحظه ضرورت گستردگي پايتخت را نكرد. ضمن اينكه مي‌‏توان ناصرالدين شاه را به دلايل بازكردن راه ورود اتومبيل ايران و ايجاد زمينه آلودگي هوا نسبت داد، ضمن آنكه آن را مي‌‏توان به سياست يارانه بنزين و ساير سياست‌‏هاي پوپوليستي دولت ميرحسين موسوي و سياست توجه به صنعت خودروسازي در دولت هاشمي رفسنجاني نسبت داد و البته ممكن است يك نفر مثل آقاي جلايي‌پور دليل اين وضعيت را راي ندادن يكي دو نفر از شهروندان در انتخابات بداند.
وي افزود: تفاوت موجود بين افراد مختلف در زمينه همين مساله آلودگي هوا باعث شده كه يك جنبش فراگير اجتماعي در اين زمينه شكل نگيرد اين در حالي است كه هيچ يك از روشنفكران واقعي ايران با اين روند موافق نيستند و هيچ وقت هم اين افراد يك كاسه نخواهند شد و به دليل اختلاف نظرهاي موجود بيشتر با هم درگير هستند.
زيدآبادي در انتقاد به بخشي از اظهارات "فكوهي" مبني بر اين‌‏كه تغيير الزاما بايد از پايين باشد, گفت: امكان تغيير از بالا هم وجود دارد به اين معنا كه گاهي رهبران جامعه مجبور به پذيرش تغيير و تحولي مي‌‏شوند.
وي در بخش از سخنان خود با اشاره به اينكه دنياي بيرون در اذهان ما ايرانيان همواره دنياي متخاصم است، افزود: اين تصور از دنياي بيرون ما را به لحاظ سياسي فلج كرده است و حتي روشنفكران و بزرگان سياسي ما وقتي وارد عرصه سياست خارجي مي شوند دچار فضاي اسطوره‌‏اي مي‌‏شوند و وقتي اين وضعيت ايجاد مي‌‏شود تحليل به بن‌‏بست مي‌‏رسد.
اين فعال ملي مذهبي با اشاره به تحولات جهاني تصريح كرد: امواج جهاني در حال وزيدن است و به تمام كشورها خواهد رسيد، ديگر امكان ندارد كه ديكتاتوري در يك كشور جهان سومي هر طوري كه مي‌‏خواهد عمل كند و كسي كاري به او نداشته باشد. همين گروه‌‏هايي كه در عراق در حال فعاليت هستند و خيلي هم مورد تاييد ايران هستند در سايه حمله آمريكا امكان فعاليت پيدا ‌‏كردند. مقصودم اين است كه اين حركت‌‏هاي جهاني را سياه و سفيد نگاه نكنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: اكنون كه اراده فراگير در كشور براي تغيير وجود ندارد, يك سري عوامل بيروني و خارج از اراده ما در حال اثر‌‏گذاري بر مسائل كشورهاست و ما بايد دقيق و منطقي با آنها نگاه كنيم, چرا كه اين امواج گريزناپذير است. فعاليت جنبش دانشجويي هم بايد منطبق با تمام اين ويژگي‌‏ها باشد و به سمت رفتارهاي رمانتيك گونه پيش نرود و اين مساله در سايه يك حركت مدني و غيرخشونت‌‏آميز امكان‌‏پذير است.
زيدآبادي با تاكيد بر غفلت نيروهاي سياسي جامعه از خود, گفت: اين در حالي است كه يك نيروي سياسي اثرگذار بايد از سلامت و بلوغ شخصيتي برخوردار باشد، يك شخصيت بلوغ نيافته سياسي هر چقدر هم پيش برود بالاخره سقوط خواهد كرد. خودسازي و نهضت بازگشت به شخصيت بايد در ميان نيروهاي سياسي رخ دهد. البته مقصودم اصلا خودسازي مورد نظر روحانيون نيست بلكه مقصودم دستيابي به شخصيتي سالم‌‏ و راحت است.

Copyright: gooya.com 2016