دوشنبه 14 آذر 1384

"آقاي شاهرودي مسئول است"، گفتگوی راديو فردا با معصومه شفيعی همسر اکبر گنجي

در پی انتشار«رنجنامه همسر گنجي» در رسانه ها، معصومه شفيعي همسر اکبر گنجی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: سه ماه از انتقال همسرش به زندان انفرادي گذشته و خانواده وی عمیقا نگران اند. خانم گنجی گریه کنان می افزاید تمام راه هايي كه به نظرش مي رسيد، طی کرده، اما مسئولان داخلي سكوت كرده اند. وی می گوید: «ديگر به پيگردهاي داخلي مدعيان دروغين عدالت علوي امیدی ندارم.» خانم گنجي نظام عقیدتی مسئولان حکومت ایران را «ظالمانه» توصیف می کند و می گوید «اسلام اجازه نمی دهد در حق انسانی که جرمش فقط صداقت است، ظلم روا داشته شود.» وی می گويد: «آقاي شاهرودي يا قدرت ندارد يا نمي خواهد كاري كند، ولي در هر صورت نمي تواند از پاسخگويي شانه خالي كند. من بالاخره ايشان و مسئولين جمهوري اسلامي را وادار به پاسخگويي خواهم كرد.»
مريم احمدي


امير آرمين (راديو فردا): سه ماه يا 90 روز تمام از زماني مي گذرد كه اكبر گنجي نويسنده و روزنامه نگار را از بيمارستان ميلاد به سلول انفرادي در زندان اوين منتقل كرده اند. در اين مدت همسرش توانسته است تنها دو بار به ملاقات آقاي گنجي برود. معصومه شفيعي در نامه هايي چند به محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائیه جمهوري اسلامي از دادستاني تهران به خاطر زير پا نهادن حقوق زنداني شكايت كرده، اما نه پاسخي دريافت داشته و نه نتيجه اي از نامه نگاري هايش گرفته است. معصومه شفيعي در مصاحبه با راديو فردا از مشكلاتي كه دستگاه قضايي براي وي و خانواده اش بوجود آورده است مي گويد.
معصومه شفيعي: ديروز شنبه دوازدهم آذرماه، نودمين روز زندان انفرادي آقاي گنجي بود. دقيقا سه ماه آقاي گنجي در زندان انفرادي است. سه ماهي كه براي ما به اندازه سه سال گذشته. نگراني ما آنقدر عميق است و غصه ما در اين مورد آنقدر زياد است كه اصلا نمي توانم توصيفش كنم. تا انسان در اين شرايط قرار نگيرد، نمي تواند بفهمد بر يك همچين خانواده اي چه مي گذرد. اميدوارم كه كسي به اين موقعيت دچار نشود و اينقدر راه وجود داشته باشد كه بتواند حق خودش را بگيرد و اينقدر مستاصل نباشد.

من از همسرم خبر ندارم، بيشتر از دو هفته است خبر ندارم. مشكلاتم خيلي زياد است. تمام راه هايي كه به نظر مي رسيده انجام دادم. تمام مسئولين داخلي سكوت كردند. اين حق را ندارند سكوت كنند. من اين حق را دارم كه در اين كشور زندگي كنم، اين حق را دارم كه خودم و بچه هايم از امنيت برخوردار باشند. ولي متاسفانه خودم را تنهاتر از آن مي بينم كه بخواهم حقم را بگيرم. هيچ كس در مقابل من پاسخگو نيست. همه سكوت كردند. تمام فريادهايي كه زديم به هيچ جا نرسيده. دلم مي خواهد اين مساله در داخل كشور حل شود. متاسفانه اينقدر سخت است، اينقدر جو سنگين است و بي عدالتي زياد است كه نمي توانم توصيف كنم.

ديگر به پيگردهاي داخلي هيچ اميدي ندارم. ايدئولوژي آقايان واقعا ايدئولوژي ظالمانه اي است، واقعا ظالمانه است. اين اسلام نيست. اسلام اجازه نمي دهد در حق يك انساني كه فقط جرمش صداقت است، جرمش حقيقت گويي است، هيچ نيت بدي در دل ندارد، براي همه آزادي و عدالت مي خواهد. اسلام در حق هيچ انساني ظلم روا نمي دارد. در حق دگرانديشان اينطور رفتار نمي كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اينها ادعاي عدالت دارند. متاسفانه ما گرفتار اينها هستيم و در موقعيت كنوني فقط دست نيازم را به سوي خدا دراز مي كنم. چون اوضاع خرابتر از آن است كه به دست اين مدعيان دروغين عدالت علوي بخواهد كاري براي ما و ديگر زندانيان سياسي مظلوم انجام شود. گنجي نماينده همه زندانيان ايران است. اميدوارم نه تنها مشكل گنجي، مشكل همه زندانيان، مشكل دانشجويان زنداني، مشكل آقاي سلطاني، آقاي زرافشان، آقاي اميرانتظام و همه زندانياني كه من اسمشان را نمي دانم يا خاطر ندارم، حل شود.

ا . آ: آقاي شاهرودي جواب شما را ندادند؟

معصومه شفيعي: متاسفانه ايشان خودش را پاسخگو نمي داند يا اختيار ندارد، اختيارش دست مراجع بالاتر از خودش است و يا واقعا دارد و نمي خواهد انجام دهد. ولي من فكر مي كنم در هر دو صورت ايشان مسئول است و نمي تواند از پاسخگويي شانه خالي كند. ايشان بايد به من جواب بدهد. من ايشان را بالاخره وادار به پاسخگويي مي كنم. من با پيگيري هايي كه مي كنم، نه تنها ايشان، بلكه ساير مسئولين را وادار به پاسخگويي خواهم كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"آقاي شاهرودي مسئول است"، گفتگوی راديو فردا با معصومه شفيعی همسر اکبر گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016