چهارشنبه 23 آذر 1384

كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل از احمدي نژاد خواست اكبر گنجي را فورا آزاد كند، امروز

كميسر عالي حقوق بشر سازما ملل در نامه جديدي به محمود احمدي نژاد با تاكيد بر درخواست تابستان گذشته دبيركل سازمان ملل موكدا خواستار آزادي فوري اين روزنامه نگار دربند شد.
به گزارش رسیده به سایت امروز خانم "لوئيس آربور" در نامه‌اي كه تحويل مقام‌هاي ديپلماتيك ايران شده است، با استناد به گزارش‌هاي دريافتي در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران به ويژه شرايط نامناسب جسمي اكبر گنجي كه از بهار سال 79 در زندان اوين در تهران در حبس و زندان انفرادي است، از دولت ايران درخواست كرده است كه به جامعه جهاني و مقام‌هاي سازمان ملل اطمينان دهد كه "به حقوق گنجي به طور كامل بر مبناي موازين و استانداردهاي بين المللي حقوق بشر احترام گذارده مي‌شود."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين نامه با ذكر مواردي از پيگيري‌ها و اقدام‌هاي نهادهاي اختصاصي سازمان ملل در امور حقوق بشر از جمله فعاليت‌ها و نامه‌نگاري‌هاي "گزارشگر ويژه سازمان ملل براي ارتقا و حفاظت از حق آزادي عقيده و بيان"، "گروه كاري سازمان ملل در زمينه بازداشت خودسرانه" و "بيانيه مشترك تيرماه 5 تن از گزارشگران ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در نگراني از چگونگي ارائه خدمات پزشكي مناسب و درمان وضعيت وخيم بيماري آسم اكبر گنجي"، خاطر نشان شده است كه "تاكنون دولت ايران به درخواست‌هاي فوق الذكر پاسخي نداده است.
خانم آربور در پايان نامه خود اعلام داشته است "من آگاهم كه دبيركل سازمان ملل در ماه اوت از جنابعالي خواست كه در چارچوب رعايت موازين حقوق بشر درخواست آزادي فوري اكبر گنجي را اجابت كنيد".
كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل با توجه به بي‌توجهي دولت احمدي‌نژاد به اين درخواست تاكيد كرده است كه اكنون من نيز با عنايت به درخواست كوفي عنان "جنابعالي را ترغيب مي‌كنم كه اكبر گنجي را فورا آزاد نماييد."

Copyright: gooya.com 2016