شنبه 26 آذر 1384

احمدي نژاد يك بازيگر بي‌استدلال و ساده نيست، آفتاب به نقل از روزنامه آلماني "دي ولت"

آفتاب: روزنامه آلماني "دي ولت" روز پنجشنبه در مقاله‌اي زير عنوان " دنياي احمدي نژاد" به بررسي اظهارات اخير رييس جمهوري ايران درباره اسراييل پرداخت ونوشت : نمي‌توان احمدي نژاد را به عنوان يك بازيگر بي‌استدلال به سادگي ناديده گرفت.
--------------------------------

در اين مطلب كه به قلم "ماركوس سينر" نوشته شده، آمده است: "محمود احمدي نژاد رييس جمهوري ايران با تكرار و تكميل نمودن اظهارات ضد سامي خود دقيقا در چارچوب جهان بيني خود استدلال مي‌كند.

دي ولت افزود: رييس جمهوري ايران از هدف خود و كارهايي كه بايد براي آن انجام شود، تقريبا تصورات دقيقي دارد، هر چند كه اين تصورات از ديدگاه غرب به سختي قابل درك است .

اين نشريه نوشت : به نظر مي‌رسد حمايت كشورهاي اروپايي از تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران كه از سال ‪ ۱۹۷۹‬ميلادي آغاز شده و "بوش" رييس جمهوري آمريكا آن را در نوامبر سال جاري براي يك سال ديگر تمديد كرد، تاثير چنداني بر روي احمدي نژاد نخواهد گذاشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گسترش تحريم‌ها عليه ايران ، بيشتر تاييد اين ديدگاه احمدي نژاد است كه يك سياست خصومت و دشمني عليه ايران وجود دارد كه توسط اسراييل هدايت مي‌شود.

ايران ، اسراييل را يك پايگاه غربي و آمريكايي در منطقه مي‌داند و بخش قابل توجهي از ايرانيان نيز در مساله گرايش ضد سامي تضادي با ديدگاه رييس جمهوري اين كشور ندارند".

اين روزنامه در پايان نوشت : "حداقل نيمي از قشر جوان ايران در ‪۲۶‬ سال گذشته در سايه تبليغاتي چون حمايت از موضوع فلسطيني‌ها و مبارزه عليه آمريكا بزرگ شده‌اند".

Copyright: gooya.com 2016