یکشنبه 27 آذر 1384

دستور ويژه احمدي‌نژاد براي تقويت سيستم‌هاي موشكي، بازتاب

وزارت دفاع پس از تأييد فرمانده كل قوا، بايد با تاسيس سازمان صنايع هوا ـ فضاي خود، موضوعاتي چون تحقيقات، طراحي، ساخت، توليد، خريد، فروش و پشتيباني در زمينه فناوري‏هاي مربوط به انواع سيستم‏هاي موشكي و صنايع فضايي را تشكيل دهد.


دكتر احمدي‌نژاد با ايجاد سازمان طراحي و ساخت فناوري‏هاي مربوط به انواع سيستم‏هاي موشكي و صنايع فضايي موافت كرد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي در دستور خود به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بر تشكيل سازمان صنايع هوا - فضاي نيروهاي مسلح تأكيد ويژه كرده است.

بر مبناي اساسنامه اين سازمان كه پيش از اين به تصويب مجلس نيز رسيده است، وزارت دفاع پس از تأييد فرمانده كل قوا، بايد با تاسيس سازمان صنايع هوا ـ فضاي خود، موضوعاتي چون تحقيقات، طراحي، ساخت، توليد، خريد، فروش و پشتيباني در زمينه فناوري‏هاي مربوط به انواع سيستم‏هاي موشكي و صنايع فضايي را تشكيل دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اساسنامه شركت‌هايي كه از طرف اين سازمان تشكيل مي‏شوند، به وسيله وزارت دفاع و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت‏ وزيران مي‏رسد و پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ابلاغ مي‏گردد.

شوراي نگهبان نيز با تشكيل اين سازمان موافقت كرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دستور ويژه احمدي‌نژاد براي تقويت سيستم‌هاي موشكي، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016