سه شنبه 29 آذر 1384

تلویزیون دولتی افغانستان: مشی رهبران ایران جهان را با مصیبتی بزرگ مواجه می کند، آفتاب

آفتاب: تلویزیون دولتی افغانستان دوشنبه شب در بخش مجله خبری خود به تحلیل مواضع ضد صهیونیستی رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ادعا کرد رئیس جمهور جدید به طور عملی مرگ دشمن خود را می خواهد، در حالی که این مساله از سال ها پیش در ایران شنیده نمی شد.

در این برنامه خبری تصریح شد ‌آقای احمدی نژاد از جنگ با اسرائیل نمی ترسد و می خواهد از ایران قدرتی بزرگ در منطقه بسازد و اجرای این راهبرد خطراتی را متوجه منطقه کرده است، زیرا هم اکنون موشک های ایران می تواند تا اسراییل برسد. این شبکه با صراحت مدعی شد مشی جنگجویانه رهبران ایران جامعه جهانی را با مصیبتی بزرگ مواجه می کند. تلویزیون دولتی افغانستان در پایان اضافه کرد آقای احمدی نژاد یک رئیس جمهور استثنایی است، زیرا در مدتی کوتاه توانست همه دستاوردهای هشت ساله خاتمی را درباره اعتماد سازی بین المللی از بین ببرد و دیوار بی اعتمادی جهان را با کشورش بلندتر کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016