پنجشنبه 1 دی 1384

معاون سياسي وزير كشور در ديدار سفير كانادا: موارد متعددي از نقض حقوق بشر در امريكا و اروپا و حتي كانادا صورت مي‌‏گيرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سفير كانادا در ايران با علي جنتي؛ معاون سياسي وزير كشور ديدار كرد.

به گزارش "ايلنا"، طرفين در اين گفت‌‏وگوي نسبتاً طولاني در موارد متعددي درباره وضعيت حقوق بشر در ايران و نقش وزارت كشور در حمايت از احزاب و اقليت‌‏هاي مذهبي و قومي به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در اين ديدار علي جنتي با بيان اينكه موارد متعددي از نقض حقوق بشر در امريكا و اروپا و حتي كانادا صورت مي‌‏گيرد كه سازمان‌‏هاي بين المللي بارها به آن استناد كرده‌‏اند، نگاه غرب به وضعيت حقوق بشر را عمدتاً سياسي و نه حقوقي دانست و تصريح كرد: اين نگاه بعضاً براساس گزارش‌‏هاي نادرست گروه‌‏هاي تروريستي شناخته شده در غرب شكل مي‌‏گيرد.
وي ضمن محترم شمردن منشور سازمان ملل از سوي ايران خواستار توجه كشورهاي غربي به تفاوت‌‏هاي فرهنگي و در نتيجه تفاوت در بعضي از معيارهاي حقوق بشر در غرب با ايران شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جنتي با اشاره به طرح ابتكار گفت‌‏وگوي تمدن‌‏ها از سوي ايران، افزايش دفعات و موارد گفت‌‏وگوها را موجب تغيير فضاي ذهني طرف‌‏هاي، گفت‌‏و‌‏‌‏گو و روشن شدن واقعيت‌‏هاي ايران براي طرف غربي خواند كه در سايه آن مي‌‏توان به توسعه روابط دوجانبه دست يافت.
لازم به ذكر است؛ در پايان اين ديدار طرفين ضمن اشاره به نقش گفت‌‏وگوهاي سازنده براي رفع سوء تفاهم‌‏هاي موجود و ايجاد درك متقابل در زمينه‌‏هاي فوق و تأكيد بر گسترش روابط دوجانبه در همه زمينه‌‏ها، بر ضرورت استمرار اين گفت‌‏وگوها تأكيد كردند.

Copyright: gooya.com 2016