شنبه 3 دی 1384

سخنگوي شوراي نگهبان به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران، پاسخ داد، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۱۰/۰۳‬

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران، پاسخ داد.

كدخدايي روز شنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه نظر او را در مورد بخشي از قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در آن ادعا شده‌است "شوراي نگهبان در مقابل مصوبات مدني و بشر دوستانه مقاومت مي‌كند" جويا شد، گفت: اين شورا هيچگونه مقاومتي در برابر اعمال حقوق بشر اسلامي در ايران نداشته است.

وي تصريح كرد: شوراي نگهبان طبق قانون اساسي وظايف و تكاليفي را بر عهده دارد كه دستورات و وظايف خودش را از اين قانون مي‌بيند.

كدخدايي تصريح كرد: منشا و تكاليف و وظايف شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است،نه مصوبات و نظرات مقامات غير ايراني و خارج از كشور.

او در عين حال تاكيد كرد: شوراي نگهبان هيچگونه مقاومتي در جهت اعمال حقوق بشر با مفاهيم اسلامي در جمهوري اسلامي ايران نداشته است و چنانچه نظري را در اين گونه موارد اعلام كرده است ، نظري بوده كه بر اساس قانون اساسي مكلف بوده چنين نظري را ارايه كند.

وي افزود: اگر شوراي نگهبان اين وظيفه‌اش را به درستي انجام ندهد، شهروندان جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند از شوراي نگهبان بازخواست كنند كه چرا شما وظايفتان را انجام نداديد.

كدخدايي گفت: وقتي اصل چهارم قانون اساسي ، شوراي نگهبان و فقهاي شورا را مكلف كرده است كه نسبت به كليه قوانين و مقررات نظارت شرعي داشته باشند ، طبعا هر مصوبه‌اي كه به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود با اين نگرش مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و اگر مغايرتي با موازين شرع داشته باشد اعلام مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: شوراي نگهبان خارج از وظايف و اختيارت خودش كه در قانون اساسي مقرر شده است، هيچگونه نظري را نه تا كنون اعلام كرده است و نه اعلام خواهد كرد.

كدخدايي گفت: من فكر مي‌كنم كه مقامات سازمان ملل و ديگر مقامات بايد اين نظر را بپذيرند كه در بحث حقوق بشر اختلاف نظر جدي بين فرهنگها و مذاهب مختلف وجود دارد و تا زماني كه اين تفاوتها و تمايزات ، از طرف مقامات سازمان ملل و ديگر مقامات سازمانهاي بين‌المللي لمس نشود و مورد بررسي جدي قرار نگيرد ، هيچگاه شاهد رعايت حقوق بشر به اين شكل در هيچ جامعه‌اي نخواهيم بود.

" مفاهيم حقوق بشري ، مفاهيمي نيستند كه كليشه‌اي و با دستو و با بخشنامه يا قطعنامه ، لازم‌الاجرا بشوند، مفاهيم حقوق بشري ريشه در فرهنگها و مذاهب و اديان دارد و مقامات بين‌المللي بايد اين نكته را درك كنند و در واقع با شيوهاي ديگري نسبت به اعمال حقوق بشر در جوامع برخورد كنند."

Copyright: gooya.com 2016