دوشنبه 5 دی 1384

كريمي‌راد: بحث مطرح شده درباره نقض حقوق بشر در ايران كهنه، تكراري و بدون ارزش حقوقي و قضايي‌است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وزير دادگستري و سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: محكوم كردن ايران به نقض حقوق بشر را سياسي، خلاف حقوق بشر و حقوق انسان‌ها مي‌دانيم و اين مساله را به كشورهايي كه سردمداري مخدوش كردن چهره‌ي نظام‌هاي مردم‌سالار هستند، تذكر خواهيم داد.

جمال كريمي‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: بحثي كه در حال حاضر درباره‌ي نقض حقوق بشر در ايران مطرح شده بحثي كهنه، تكراري و بدون ارزش حقوقي و قضايي و صرفا در جهت مخدوش كردن سيماي جمهوري اسلامي در دنياست.

وي تصريح كرد: ما گاهي شاهديم كه كشورهايي مانند كانادا و آمريكا با سوء استفاده اظهاراتي دارند كه هيچ اثري در دنيا ندارد. البته ما با كمترين راي هم شاهد به تصويب رسيدن اين موضوع در مجمع عمومي سازمان ملل بوديم. اين خود نشانگر آن است كه دنيا امروز فهميده است كه اين كشورها بحث حقوق بشر را به عنوان يك اهرم سياسي در جهت مخدوش كردن كشورهاي مستقل و كشورهاي مردم‌سالار و كشورهايي كه نظامي به معناي واقعي مردمي دارند، استفاده مي‌كنند والا هيچگونه مطلب نقض حقوق بشري را در كشور ما نديده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير دادگستري خاطرنشان كرد: اين اقدامات را سياسي، خلاف حقوق بشر و حقوق انسان‌ها مي‌دانيم و اين مساله را به كشورهايي كه سردمداري مخدوش كردن چهره‌ي نظام‌هاي مردم‌سالار هستند تذكر مي‌دهيم.

كريمي‌راد ادامه داد: اين كشورها بايد اين اقدام غيرقانوني و غيراخلاقي بين‌المللي را روزي پاسخگو باشند اينگونه نيست كه با اين گونه اقدامات خود بتوانند نظام‌هاي مردم‌سالار را به چالش بكشند.

Copyright: gooya.com 2016